Gminy powiaty województwa rozliczają VAT po zmianach na 2020 r

Gminy powiaty województwa rozliczają VAT po zmianach na 2020 r

149 zł 111,80 zł

Michał Szczypiór


Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Isbn: 9788362452279
Rok wydania: 2012

Gminy powiaty województwa rozliczają VAT po zmianach na 2012 r

Drugie wydanie pozycji o rozliczeniach VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, z ogromną liczbą przydatnych, praktycznych informacji czyni pozycję wyróżniającą się na rynku wydawniczym. Książkę, z uwagi na jej obszerny charakter można było śmiało nazwać „Encyklopedią VAT w JST w 2012 r”. Walor merytoryczny pozycji został wzmocniony poprzez liczne odesłania do interpretacji indywidualnych Ministra Finansów jak i orzecznictwa sądowo administracyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt odwoływania się do bogatego orzecznictwa ETS. Polecam każdemu księgowemu z jednostek sektora finansów publicznych. Lektura obowiązkowa na 2012 r. W książce między innymi:
czynności opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu VAT realizowane przez gminy, powiaty, województwa w 2012 roku
nowe zmienione w 2012 roku zasady rozliczeń mediów przy usługach najmu
nowe zmienione w 2012 roku zasady dostawy udziału w nieruchomościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich
nowe zmienione zasady zbycia nieruchomości z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki zmienione w 2012 roku zasady tzw. struktury podatku naliczonego VAT jako koszt kwalifikowany w jst. w 2012 roku
kasa fiskalna w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych w 2012 roku.