Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce
Bestseller

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce

19 zł 18,74 zł

Lech Jędrzejewski


Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Isbn: 8360186473
Rok wydania: 2007

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce Zagadnienia wybrane

Podręcznik Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Zagadnienia wybrane omawia regulacje prawne i istotę działania samorządu terytorialnego w zreformowanym systemie finansów publicznych, zadania które realizuje, formy organizacyjne (gminne, powiatowe i wojewódzkie) oraz działalność gospodarczą lokalnego i regionalnego samorządu. Omawia także zasady samorządowej gospodarki finansowej, w szczególności: samodzielność finansową, lokowanie zamówień publicznych, kontrolę finansową i audyt wewnętrzny oraz dyscyplinę finansów publicznych. W książce omówiono również kwestie dochodów i wydatków gmin, powiatów oraz województw: budżet, dochody własne, subwencje i dotacje, wydatki bieżące, działalność inwestycyjną, samorządowy dług publiczny. Omówione zastały pojęcia danin publicznych, podatków i opłat w polskim systemie danin publicznych, podatki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, a także pojęcie i cele polityki finansowej, nowe tendencje w polityce finansowej samorządu terytorialnego (programy pomocowe UE, obligacje przychodowe, partnerstwo publiczno-prywatne). Książka polecana studentom kierunków prawa, administracji, gospodarki przestrzennej, a także pracownikom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Autor dr Lech Jędrzejewski - doświadczony praktyk w dziedzinie zarządzania finansami publicznymi. Jest także adiunktem w Katedrze Finansów Wydziały Zarządzania i ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.