Dokumentacja sanitarna GMP GHP HACCP

 1. Dokumentacja sanitarna mała gastronomia
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu m ...
  Wydanie: 2020 Isbn: DAC755e Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 2. DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI
 3. DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego) (z suplementem elektronicznym)
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego) (z suplementem elektronicznym) Każd ...
  Wydanie: 2020 Isbn: DAC780e Autor: Beata Domżalska
  Wydawnictwo ODDK
 4. WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP HURTOWNIA OGÓLNOSPOŻYWCZA
  Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza
  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ...
  Wydanie: 2020 Isbn: DAC369 Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 5. WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD
  Wzorcowa dokumentacja HACCP sklep spożywczy wersja elektroniczna MS Word na CD
  Od 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Elektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana przez specjalistę ds. nadzoru nad żywno ...
  Wydanie: 2019 Isbn: CDH896 Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 6. Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności ...
  Wydanie: 2020 Isbn: DAC756e Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 7. WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁUGI CD
  Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi na płycie CD CD-ROM, MS Office 97 lub nowszy, Windows 9x/NT/Me/2000/XP
  Elektroniczna wersja „Wzorcowej dokumentacji HACCP” (w formacie MS Word), opracowana przez specjalistę do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: CDH547 Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 8. WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁ
  Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi
  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także ba ...
  Wydanie: 2019 Isbn: DAC547 Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 9. Wzorcowa dokumentacja HACCP Gastronomia CD
  Wzorcowa dokumentacja HACCP Gastronomia na płycie CD CD-ROM, MS Office 97 lub nowszy, Windows 9x/NT/Me/2000/XP
  Wersja elektroniczna książki w formacie MS Word. Kierujący zakładem gastronomicznym ma obowiązek wdrożyć, stosować oraz dokumentować zasady systemu HACCP. Prezentowana publikacja została przygotowana ...
  Wydanie: 2019 Isbn: CDH043 Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 10. Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Magazyn spożywczy mrożonek
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Magazyn spożywczy mrożonek
  Każdy magazyn spożywczy mrożonek, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązany jest do stosowania zasad Dobrej P ...
  Wydanie: 2020 Isbn: DAC825e Autor: Barbara Jackiewicz
  Wydawnictwo ODDK