Harmonia Wydawnictwo


diagnoza-dziecka-rozpoczynajacego-637629i.jpg

Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej

Rokicińska Iwona

Jest to narzędzie badawcze przygotowane z myślą o nauczycielach przedszkola, klas pierwszych i nauczycielach prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej. Zebrane tu zadania i kryteria oceny umożliwiają zdiagnozowanie rozwoju dziecka w określonych obszarach funkcjonowania. Są to: podstawowe wiadomości, lateralizacja oraz orientacja w schemacie ciała, w przestrzeni i na płaszczyźnie, percepcja słuchowa, umiejętności matematyczne, czy

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 28.88 zł 29.4

dyktanda-graficzne-637646i.jpg

Dyktanda graficzne

Handzel Zofia

Materiały zawarte w niniejszej publikacji służą rozwijaniu: - percepcji wzrokowej - usprawnienia ruchów rąk i koordynacji wzrokowo - ruchowej - orientacji przestrzennej - pamięci słuchowej. Stwarzają tez okazję do dobrej i kształcącej zabawy dla dzieci w wieku 6 - 14 lat.

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 13.75 zł 14

metodyka-nauczania-ortografii-711692i.jpg

Metodyka nauczania ortografii

Tanajewska Alicja

Książka zawiera podstawowe i niezbędne wiadomości dotyczące metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i reguł. Zamieszczone w publikacji zestawy ćwiczeń ortograficznych przeznaczone dla uczniów klas 4–6 uwzględniają zasadę stopniowania trudności oraz wymagane treści nauczania zawarte w podstawie programowej.

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 21.12 zł 21.5

przedszkolak-idzie-do-737845i.jpg

Przedszkolak idzie do szkoły

Zakrzewska Barbara

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci pięcio- i sześcioletnich z klas 0 , a także dla uczniów klas I, którzy potrzebują kontynuacji ćwiczeń specjalistycznych, by sprostać wymaganiom szkolnym. Książka ta, będąca poradnikiem metodycznym, adresowana jest głównie do nauczycieli starszych grup przedszkolnych, nauczycieli klas 0 i klas 1 szkoły podstawowej. Służyć też może rodzicom, którzy pragną zadbać o prawidłowy rozwój s

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 18.18 zł 18.5

polacy-w-islandii-758787i.jpg

Polacy w Islandii

Raczyński Rafał

Celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia ogólnego obrazu islandzkiej Polonii oraz jej aktywności społeczno-politycznej. W pracy przybliżono Islandię jako kraj potencjalnego ruchu migracyjnego, opisano proces emigracji z Polski do Islandii, wskazując na jego główne uwarunkowania, ukazano przejawy życia polonijnego oraz rolę Kościoła rzymskokatolickiego w funkcjonowaniu islandzkiej zbiorowości polonijnej, a także zapreze

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 27.50 zł 28

zaczarowany-swiat-muzyki-754584i.jpg

Zaczarowany świat muzyki Książka z płytą CD

Kłysz Sokalska Natalia

To muzyczny elementarz przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Propozycja zawiera dwanaście piosenek zróżnicowanych pod względem tematyki, problematyki muzycznej i słownej, które mogą stanowić podstawę lub dodatek do omawianych przez nauczyciela zagadnień. Do każdej piosenki dodano propozycje zabaw, ćwiczeń i opisy tańców. Wszystkie utwory posiadają zapis aranżacji instrumentalnych o zróżnicowa

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 15.47 zł 15.75

czy-w-tym-757734i.jpg

Czy w tym zamku straszy?

Śnieżkowska Bidak Elżbieta

Zbiór dwudziestu legend o zamkach polskich Czy w tym zamku straszy? powstał, aby zainteresować najmłodsze pokolenie przeszłością. Każdy utwór poprzedza krótka historia danego zamku zawierająca fakty historyczne związane z budowlą. Pod tą informacją znajduje się tekst legendy, słowniczek trudniejszych wyrazów i wyrażeń oraz pytania sprawdzające zrozumienie przeczytanego tekstu. Legendy ze zbioru są zatem trudniejszymi tekstam

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 21.60 zł 22

co-dzien-naprzod-748160i.jpg

Co dzień naprzód! Oto ja Karty pracy dla dzieci ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dawidowicz Maria

Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; uczniach ośrodków rewalidacyjno-wycho

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 31.43 zł 32

dyskalkulia-718793i.jpg

Dyskalkulia

Landerl Karin

Niniejsza książka jest w całości poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych. Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia i interwencji. Rozprawiają się także z mitem dzieci z dyskalkulią jako uczniów leniwych i niechętnie uczą

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 32.41 zł 33

na-dwie-rece-725121i.jpg

Na dwie ręce

Hinz Magdalena

Publikacja ma formę bloku z wyrywanymi kartami. Zawiera 40 ilustracji, które dziecko powinno rysować po śladzie oburącz, a następnie pokolorować lub ozdobić zgodnie z podanymi wskazówkami lub według własnego pomysłu. Zawarte w książce ćwiczenia doskonalą sprawność obu rąk, a także wpływają na rozwój twórczych zdolności dzieci.

Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo

Cena: 13.75 zł 14

Polecane działy

Polecane książki