Infor


umowy-terminowe-938055i.jpg

Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników

Infor

Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia związane zarówno z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów, w jaki sposób i z trybem ich rozwiązania. Książka wyjaśnia także specyficzne wymagania, jakie m

Wydawnictwo: Infor

Cena: 50.99 zł 59

pkpir-2018-895516i.jpg

PKPIR 2018

Praca zbiorowa

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono: - rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów), - rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczaj

Wydawnictwo: Infor

Cena: 29.37 zł 29.9

przeksztalcenia-spolek-938054i.jpg

Przekształcenia spółek

Bartkowiak Emilia

Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane z uwzględnieniem odrębności przekształcenia

Wydawnictwo: Infor

Cena: 85.56 zł 99

rejestr-naleznosci-publicznoprawnych-938053i.jpg

Rejestr należności publicznoprawnych

Kmieciak Hanna

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego został wprowadzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się od 1 czerwca 2018 r., a w stosunku do wierzyciela, którym jest urząd skarbowy – od 1 stycznia 2018 r. Utworzenie Rejestru ma wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby przypadków nieterminowej zapłaty należnoś

Wydawnictwo: Infor

Cena: 85.56 zł 99

ksiazka-kodeks-pracy-2018-komentarz-z-przykladami.jpg

Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami

Komentarz do kodeksu pracy 2018 z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim:- wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. zmiany dotyczące zakazu pracy w placówkach handlowych – wprowadzono zakaz pracy w handlu w niedziele i święta, a jednocześnie przewidziane zostały licz

Wydawnictwo: Infor

Cena: 109.99 zł 129

podstawa-wymiaru-skladek-938056i.jpg

Podstawa wymiaru składek ZUS

Infor

Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatnikom liczne trudności. W szczególności, zastosowanie zwolnienia przychodu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne musi być poprzedzone wnikliwą analizą warunków up

Wydawnictwo: Infor

Cena: 50.99 zł 59

zfss-2018-komentarz-912331i.jpg

ZFŚS 2018 Komentarz

Pigulski Mariusz

ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne wyjaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Książka zawiera liczne, najbardziej aktualne przykłady, wzory dokumentów, stanowiska urzędów i orzecznictwo sądowe. W publikacji zwrócono uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. W pewnych sytuacjach będą one należne od przyznanych świadczeń. Uwzględniono obowiązuj

Wydawnictwo: Infor

Cena: 68.28 zł 79

dokumentacja-kadrowa-wzory-884488i.jpg

Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Infor

W książce o dokumentacji kadrowej zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników. Publikacja ta jest nieocenioną pomocą dla każdego pracodawcy oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i pracownicze w firmie. Zatrudniając przynaj

Wydawnictwo: Infor

Cena: 68.28 zł 79

rodo-ochrona-danych-932898i.jpg

RODO Ochrona danych osobowych

Pióro Barbara

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

Wydawnictwo: Infor

Cena: 111.49 zł 129

split-payment-w-932900i.jpg

Split Payment w sektorze budżetowym

Infor

Publikacja w bardzo praktyczny sposób wprowadza w arkana nowej instytucji podatkowej, czyli podzielonej płatności w VAT tzw. split payment. Zmiana ta wymaga od pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych wielu prac, w tym m.in. dostosowania systemów księgowych oraz planu kont. Jednostki są także zobligowane do uważnego śledzenia wpływów i wydatków dokonywanych z odpowiednio dostosowanych kont bankowych

Wydawnictwo: Infor

Cena: 68.28 zł 79

Polecane działy

Polecane książki