Infor


amortyzacja-i-srodki-906466i.jpg

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowi

Wydawnictwo: Infor

Cena: 32.18 zł 39

ksiazka-o-wynagrodzeniach-w-2018-roku.jpg

Wynagrodzenia 2018 Rozliczenie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów i może być wypłacane na podstawie systemu czasowego, akordowego albo prowizyjnego – w zależności od tego, jaki system został przyjęty w firmie. W książce szczegółowo objaśniono kwestie związane z oblic

Wydawnictwo: Infor

Cena: 54.99 zł 69

czas-pracy-822965i.jpg

Czas pracy praktyczne rozliczenia

Lenart Bożena

Czas pracy – praktyczne rozliczenia OKRESY WLICZANE I NIEWLICZANE DO CZASU PRACY Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy Świadczenie pracy Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie bhp Przerwy na karmienie dziecka Badanie lekarskie Przestój Przerwy w pracy Przerwy w skróconym czasie pracy Dyżur pracowniczy Czas dojazdu do pracy Czas przemieszczania się w podróży służbowej Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy Prz

Wydawnictwo: Infor

Cena: 62.70 zł 76

urlopy-wypoczynkowe-44-25-927938i.jpg

Urlopy wypoczynkowe 4425 Pytania i odpowiedzi

Infor

Publikacja w przystępnej formie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. W książce nie brakuje też odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W publikacji szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym: - wymiar urlopu wypoczynkowego w różnych sytuacjach, -

Wydawnictwo: Infor

Cena: 48.67 zł 59

pip-i-zus-927939i.jpg

PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy Wzory pism z komentarzem

Infor

Publikacja jest praktyczną i nieodzowną pomocą dla każdego pracodawcy. Zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy. Wzory te zostały opatrzone praktyczny

Wydawnictwo: Infor

Cena: 65.18 zł 79

vat-i-jpk-927940i.jpg

VAT i JPK nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r

Infor

W 2018 r. na podatników VAT nałożono szereg nowych obowiązków. Część z nich już obowiązuje, w jaki sposób chociażby JPK_VAT. Pozostałe wejdą w życie 1 lipca 2018 r. i dotyczyć będą m.in. przekazywania JPK na żądanie czy split payment. Z tym ostatnim związana jest także zmiana wzorów deklaracji VAT. Oprócz dodatkowych obowiązków wprowadzono także nowy rodzaj sankcji. Jest to blokada rachunku podatnika. Nastąpi ona w prz

Wydawnictwo: Infor

Cena: 32.18 zł 39

dokumentacja-kadrowa-912330i.jpg

Dokumentacja kadrowa

Praca zbiorowa

Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. W publikacji mówiono m.in.: - nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej, - zmieni

Wydawnictwo: Infor

Cena: 77.96 zł 99

rodo-dla-ksiegowychi-914613i.jpg

RODO dla księgowychi biur rachunkowych

Infor

Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dziale księgowości w firmie oraz w biurze rachunkowym nowych zasad ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Najtrudniejsze zagadnienia są przedstawione na praktycznych przykładach. Atutem publikacji są wzory dokumentów i procedur, które można wykorzystać w swojej działalności. Dodatkowo kl

Wydawnictwo: Infor

Cena: 77.96 zł 99

audyt-projektu-ze-924146i.jpg

Audyt projektu ze środków unijnych

Chodubski Adrian

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie

Wydawnictwo: Infor

Cena: 56.93 zł 69

nowa-ustawa-o-924152i.jpg

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Infor

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych jest ma służyć realizacji interesów nie tylko osób fizycznych, lecz także przedsiębiorców. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych

Wydawnictwo: Infor

Cena: 48.67 zł 59

Polecane działy

Polecane książki