Infor


amortyzacja-i-srodki-906466i.jpg

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowi

Wydawnictwo: Infor

Cena: 35.24 zł 39

e-zamowienia-publiczne-948996i.jpg

E-Zamówienia publiczne

Gawrońska Baran Andrzela

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opanowanie, wdrożenie i stosowanie nowej procedury w jednostce i firmie. Publikacja została przygotowana zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawc

Wydawnictwo: Infor

Cena: 107.99 zł 129

klasyfikacja-budzetowa-2018-886156i.jpg

Klasyfikacja budżetowa 2018 Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek

Książka o klasyfikacji budżetowej na 2018 rok.Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane. W 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują spore zmiany – niektóre podziałki przestały obowiązywa

Wydawnictwo: Infor

Cena: 103.57 zł 129

wynagrodzenia-2018-895517i.jpg

Wynagrodzenia 2018

Infor

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów i może być wypłacane na podstawie systemu czasowego, akordowego albo prowizyjnego – w zależności od tego, jaki system został przyjęty w firmie. W książce szczegółowo objaśniono kwestie związane z obliczan

Wydawnictwo: Infor

Cena: 53.31 zł 59

bhp-obowiazki-pracodawcow-945472i.jpg

BHP Obowiązki pracodawców

Kryczka Sebastian

Publikacja zawiera opis podstawowych obowiązków pracodawców, jakie mają oni wobec pracowników w zakresie bhp. Przedstawione w niej zostały m.in. - zasady kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, - warunki przeprowadzania szkoleń bhp, - obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, - obowiązki pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy, - zasady tworzenia służby bhp, - obowiązki pr

Wydawnictwo: Infor

Cena: 87.82 zł 99

ceny-transferowe-jak-945470i.jpg

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Pieńkowski Tadeusz

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, w jaki sposób również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych wprowadzone w trakcie 2018 r. Dodano także aktualne stanowiska Ministerstwa Finansów d

Wydawnictwo: Infor

Cena: 95.81 zł 108

inwentaryzacja-w-jednostkach-945473i.jpg

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Motowilczuk Izabela

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania danych zawartych w kodach pasko

Wydawnictwo: Infor

Cena: 114.44 zł 129

Kodeks-Pracy-2019-Praktyczny-komentarz-z-przykladami.jpg

Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w formie papierowej. Ponadto skróceniu ulegnie z 50 lat do 10 lat okres przechowywania dokumentów kadrowych. Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej wiążą się z licznymi dodatkowymi obowi

Wydawnictwo: Infor

klasyfikacja-budzetowa-2019-gasiorek.jpg

Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek

Wysyłka listopad 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę –

Wydawnictwo: Infor

Cena: 113.39 zł 129

pkpir-2019-infor.jpg

PKPIR 2019

Poradnik Gazety Prawnej 2019

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W publikacji omówiono:- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe

Wydawnictwo: Infor

Polecane działy

Polecane książki