Infor


wzorcowy-plan-kont-910340i.jpg

Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Giedroyć Magdalena

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911) spowodowało, że jednostk

Wydawnictwo: Infor

Cena: 116.56 zł 129

zakonczenie-i-likwidacja-910341i.jpg

Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej

Bartkowiak Emilia

Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej;spółki cywilnej;jednoosobowej działalności gospodarczej.W przypadku likwidac

Wydawnictwo: Infor

Cena: 80.42 zł 89

sprawozdawczosc-budzetowa-2018-903855i.jpg

Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem

Gąsiorek Krystyna

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynikają z: - potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorzą

Wydawnictwo: Infor

Cena: 44.27 zł 49

dokumentacja-kadrowa-912330i.jpg

Dokumentacja kadrowa

Praca zbiorowa

Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. W publikacji mówiono m.in.:nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej,zmienione ok

Wydawnictwo: Infor

Cena: 89.45 zł 99

zfss-2018-komentarz-912331i.jpg

ZFŚS 2018 Komentarz

Pigulski Mariusz

ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne wyjaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Książka zawiera liczne, najbardziej aktualne przykłady, wzory dokumentów, stanowiska urzędów i orzecznictwo sądowe. W publikacji zwrócono uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. W pewnych sytuacjach będą one należne od przyznanych świadczeń. Uwzględniono obowiązuj

Wydawnictwo: Infor

Cena: 71.38 zł 79

kodeks-pracy-2018-896644i.jpg

Kodeks Pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor

Publikacja Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian. W publikacji omówione zostały m.in. - wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. zmiany dotyczące zakazu pracy w placówkach handlowych – wprowadzono zakaz pracy w handlu w niedziele i święta, a jednocześnie przewidziane zostały liczne

Wydawnictwo: Infor

Cena: 116.56 zł 129

zwolnienienia-grupowe-906452i.jpg

Zwolnienienia grupowe obowiązki pracodawcy

Infor

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta nakłada na pracodawcę wiele obowiązków o charakterze formalnym, od których spełnienia zależy poprawność dokonanych zwolnień. Jednak nie każdy pracodawc

Wydawnictwo: Infor

Cena: 80.42 zł 89

zespol-0-903857i.jpg

Zespół 0

Motowilczuk Izabela

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1

Wydawnictwo: Infor

Cena: 71.38 zł 79

zespol-1-903859i.jpg

Zespół 1

Motowilczuk Izabela

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1

Wydawnictwo: Infor

Cena: 71.38 zł 79

praktyki-hrm-2-906439i.jpg

Praktyki HRM 2 Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku

Infor

Pierwsza część książki Praktyki HRM, która ukazała się w 2017 roku, spotkała się z dużym odzewem Czytelników. Może to świadczyć, że HR-owcy potrzebują dobrych praktyk, by inspirować się nimi w swojej codziennej pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przedstawiamy Państwu drugą część Praktyk HRM. Jest to zbiór nowych studiów przypadku, które pokazują, w jaki sposób radzą sobie organizacje z obecnymi wyzwaniami

Wydawnictwo: Infor

Cena: 44.27 zł 49

Polecane działy

Polecane książki