Infor


Praktyczny Leksykon VAT 2020

Praktyczny Leksykon VAT 2020 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

Infor

Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT. Praktycznie i na przykładach wyjaśnia, jak prawidłowo: odliczać VAT, wystawiać faktury, ustalać datę powstania obowiązku podatkowego, rozliczyć VAT od samochodu, określać wysokość podstawy opodatkowania, stosować split payment. Prezentuje wszystkie ist

Wydawnictwo: Infor

Sprawozdawczość Budżetowa 2020 Nowe rozporządzenie z komentarzem

Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady

Gąsiorek Krystyna

Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek. Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania budżetowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie spra

Wydawnictwo: Infor

VAT 2020 Komentarz

VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku

Tomasz Krywan

VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r., a także wchodzące w życie 1 lipca 2020 r. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych o

Wydawnictwo: Infor

Dokumentacja kadrowa

Dokumentacja kadrowa 2020 zasady prowadzenia i przechowywania ze wzorami dokumentów

Dokumentacja kadrowa

W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, które zostały wprowadzone w ciągu 2019 r. Od 4 maja 2019 r. obowiązują bowiem zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej, które dostosowały zasady jej prowadzenia do przepi

Wydawnictwo: Infor

Podatki

Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej

Jarosław Włoch

1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiązujące podatników do informowania organów podatkowych o stosowanych schematach podatkowych (MDR). Niejednoznaczność nowych regulacji połączona z dotkliwymi sankcjami karnymi i administracyjnymi przewidzianymi dla podmiotów, które uchybią nowym obowiązkom, cały czas wzbudza kontrowersje zar

Wydawnictwo: Infor

Wzorcowy plan kont

Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem

Małgorzata Trentowska

Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej skomplikowanych operacji. Każde konto opatrzone jest komentarzem, z któr

Wydawnictwo: Infor

Wynagrodzenia 2020 Rozliczenie płac w praktyce

Wynagrodzenia 2020 Rozliczenie płac w praktyce

Izabela Nowacka

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzrostem kosztów uzyskania przyc

Wydawnictwo: Infor

CIT 2020 Komentarz

CIT 2020 Komentarz Smakuszewski Infor Wysyłka w czerwcu 2020 roku

Marek Smakuszewski

Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r., a także zmiany wprowadzone z dniem 31 marca i 18 kwietnia 2020 r. w ramach tarczy antykryzysow

Wydawnictwo: Infor

Kodeks Pracy 2020 Praktyczny komentarz z przykładami

Kodeks pracy 2020 Praktyczny komentarz z przykładami i wzorami dokumentów - najczęściej kupowany komentarz

Kodeks Pracy 2020

Komentarz do kodeksu pracy uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy dotyczące postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Objaśnia również zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy Prezydenta RP, ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych w zak

Wydawnictwo: Infor

PKWiU a nowe stawki VAT

Nowa matryca stawek VAT 2020 Towary CN

Nomenklatura scalona CN

1 lipca 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zmiany. Według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować towar według nomenklatury CN, stosowanej dotychczas tylko w imporcie towarów. Po ustaleniu numeru CN będzie musiał przyporządkować właściwą

Wydawnictwo: Infor

Polecane działy

Polecane książki