Infor


Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Kodeks pracy 2020 Praktyczny komentarz z przykładami ze wzorami dokumentów

Kodeks Pracy 2020

Komentarz do kodeksu pracy uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy dotyczące postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Objaśnia również zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy Prezydenta RP, ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych w zak

Wydawnictwo: Infor

Cena: 106.99 zł 129

Uprawnienia rodziców w pracy urlopy zasiłki świadczenia

Uprawnienia rodziców w pracy poradnik pracodawcy urlopy, zasiłki, świadczenia w pandemii

Prawo Pracy i ZUS 2020

Książka w prosty i przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości za

Wydawnictwo: Infor

Cena: 52.42 zł 59

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników od a do z

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników obowiązki pracodawców przykłady rozwiązania stosunku pracy

Prawo Pracy i ZUS 2020

Kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Szczególną uwagę zwrócono w nim na zmiany w zatrudnianiu pracowników wprowadzone w 2019 r. w zakresie danych osobowych. Dzięki publikacji pracodawcy dowiedzą się również, jak rozwiązać umowę o pracę, żeby nie

Wydawnictwo: Infor

Cena: 60.98 zł 69

Dokumentacja kadrowa

Dokumentacja kadrowa 2020 zasady prowadzenia i przechowywania ze wzorami dokumentów

W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, które zostały wprowadzone w ciągu 2019 r. Od 4 maja 2019 r. obowiązują bowiem zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej, które dostosowały zasady jej prowadzenia do przepi

Wydawnictwo: Infor

ZFŚS 2019 Komentarz

ZFŚS 2020 Komentarz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nowa wysokość odpisu podstawowego

Mariusz Pigulski

ZFŚS 2020 nowa wysokość odpisu podstawowego - komentarz zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowisk

Wydawnictwo: Infor

Cena: 62.05 zł 69

Klasyfikacja budżetowa 2019 Infor

Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek nowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach budżetowych

Krystyna Gąsiorek

W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów publicznych powinny na bieżąco uwzględniać te zmiany w planowaniu, rachunkowo

Wydawnictwo: Infor

Cena: 111.29 zł 129

Czas pracy

Czas pracy 2020 planowanie rozliczanie i ewidencja 76 praktycznych przykładów rozliczania czasu pracy

Prawo Pracy i ZUS 2020

Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dla działów kadr, a najwięcej trudności stwarza prawidłowe jego rozliczanie. Zagadnienia te są szczególnie istotne dla każdego pracodawcy, ponieważ naruszenie przepisów o czasie pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do nawet 3

Wydawnictwo: Infor

Cena: 52.42 zł 59

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia 2020 Rozliczanie płac w praktyce

Izabela Nowacka

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzrostem kosztów uzyskania przyc

Wydawnictwo: Infor

Cena: 52.42 zł 59

Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Ordynacja podatkowa NIP 2020 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2020

W 2020 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.: nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy towarów i usług w zakresie VAT, sposób zaliczania wpłat podatku na różne zobowiązania podatnika, zmi

Wydawnictwo: Infor

Cena: 28.74 zł 29.9

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Bartkowiak Emilia

Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Zagadnienia pr

Wydawnictwo: Infor

Cena: 75.66 zł 99

Polecane działy

Polecane książki