Infor


VAT Komentarz do zmian

VAT 2019 Komentarz do zmian od 1 września 2019 roku

Tomasz Krywan

Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany będą wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod każdym zmienionym artykułem. Autor komentarza „VAT 2019” w przystępny sposób na przykładach omawia, na czym polega każda zmiana, jak ją stosować w pr

Wydawnictwo: Infor

Cena: 80.24 zł 89

Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Kodeks pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami omawia zmiany do Kodeksu pracy z inicjatywy prezydenta

Infor

Publikacja zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy prezydenta. Nowelizacja ta wprowadza zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydaw

Wydawnictwo: Infor

Plan kont

Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz

Jan Charytoniuk

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. W opisie konta 130 określono, że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST. Niestety, takie rozwiąz

Wydawnictwo: Infor

Cena: 68.47 zł 79

Zatrudnianie niepełnosprawnych Kadry Płace

Zatrudnianie niepełnosprawnych młodocianych i emerytów

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych czy też emerytów (rencistów) wiąże się nie tylko ze znajomością przepisów Kodeksu pracy ale także przepisów szczegółowych dedykowanych poszczególnym grupom pracowników. Trzeba także pamiętać, że wobec tych grup pracowniczych pracodawca ma dodatkowe obowiązki związane nie tylk

Wydawnictwo: Infor

Cena: 37.44 zł 39

Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach

Elastyczne formy zatrudniania

Ósme wydanie Poradnika poświęcone jest elastycznemu zatrudnianiu pracowników. Publikacja opisuje: Elastyczne formy zatrudnienia takie jak: terminowe umowy o pracę zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie) praca tymczasowa wypożyczan

Wydawnictwo: Infor

Cena: 37.44 zł 39

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Pieńkowski Tadeusz

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych

Wydawnictwo: Infor

Cena: 96.29 zł 109

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna Komentarz 2019 do ustawy

Magdalena Kasprzak

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące przepisy oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględ

Wydawnictwo: Infor

Cena: 180.19 zł 199

Ceny transferowe

Ceny transferowe dokumentacja w 2019 roku

Mariusz Makowski

Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały. Spowodowało to, że stały się one praktycznie nieczytelne. Ustawodawca postanowił więc po raz kolejny je zmienić, ale podszedł do tego zadania w sposób kompleksowy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatkach dochodowych przestały obowiązywać d

Wydawnictwo: Infor

Cena: 38.51 zł 39.9

Vat

VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 roku

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT oraz przewodnik po zmianach w VAT od września i listopada 2019 r. Przejrzysta formuła przewodnika pozwala na szybkie zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o VAT. Każda zmiana została omówiona osobno i opatrzona odesłaniem do zmienionych przepisów. Przewodnik to najlepsza metoda

Wydawnictwo: Infor

ZFŚS 2019 Komentarz

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS 2019 Komentarz

Mariusz Pigulski

Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.W komentarzu

Wydawnictwo: Infor

Cena: 64.19 zł 69

Polecane działy

Polecane książki