Infor Biznes


PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do tych ustaw z dniem 1 stycznia 2020 r., a także t

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 28.74 zł 29.9

PKPIR 2019 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PKPIR 2020 podatkowa księga przychodów i rozchodów rozliczenia wydatków, ulga na złe długi, prowadzenie i zamknięcie PKPiR

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono na przykładach: rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, w

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 28.74 zł 29.9

Prawo pracy

KORONAWIRUS a prawo pracy

Piotr Wojciechowski

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w okresie wzmożonego zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19. Zasady postępowania w tym okresie w zgodzie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad wysyłania pracowników w delegacje służbowe oraz rekomendowanych sposobów zarządzania ich czasem pracy i urlopami wypoczynkowymi. K

Wydawnictwo: Infor Biznes

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian 2020

Gyongyver Takats

Komentarz do ustawy o rachunkowości przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów dokonane w 2019 r. i 2020 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątkowego jednostki. Szczególny nacisk został położony na przedstawienie możliwych, dopuszczonych prawem uproszczeń dla poszczególnych je

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 105.93 zł 119

Pracodawca w kryzysie

Pracodawca w kryzysie Koronawirus - dopłaty do wynagrodzeń odroczenie ZUS, ZFŚS, restrukturyzacja

Pandemia Koronawirus książki

Jest to wszechstronne i napisane przystępnym językiem opracowanie dotyczące aspektów prawnych działalności pracodawcy, istotnych w czasie kryzysu lub trudności gospodarczych. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. Należą do nich: przest

Wydawnictwo: Infor Biznes

Czas pracy

KORONAWIRUS Czas pracy dokonywanie optymalnych wyborów w dobie koronawirusa

Piotr Wojciechowski

Czas pracy to przede wszystkim dokonywanie optymalnych wyborów. Odpowiedziana organizacja przygotowująca się do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy powinna dokonywać wyborów mając na uwadze charakter przede wszystkim charakter wykonywanej rzez pracownika pracy. W czasie webinarium słuchacze poznają cała kafeterię możli

Wydawnictwo: Infor Biznes

Przedsiębiorca w kryzysie

Przedsiębiorca w kryzysie koronawirus - dopłaty do kredytów i wynagrodzeń, odroczenie płatności PIT CIT VAT ZUS

Pandemia Koronawirus książki

Na skutek pandemii koronawirusa przedsiębiorcy mogą mieć rozliczne problemy związane z prowadzeniem działalności. W publikacji wyjaśniamy, z jakich rozwiązań mogą skorzystać, aby zmniejszyć dokuczliwość kryzysu zapoczątkowanego pandemią. Opisujemy nie tylko specustawę o koronawirusie i tzw. tarczę antykryzysową, lecz także inne

Wydawnictwo: Infor Biznes

Obowiązki płatnika w podatkach dochodowych

Ulga na złe długi w VAT i podatkach dochodowych

Grzegorz Ziołkowski

Autor w praktyczny sposób objaśnia, jak zastosować przepisy dotyczące ulgi na złe długi – zarówno w kontekście ustaw podatkowych (CIT, PIT, ryczałt ewidencjonowany), jak i w świetle ustawy o VAT. Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania mają przede wszystkim zapobiegać nadmiernym zatorom płatniczym i ochronić dłużnika przed neg

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 52.42 zł 59

VAT 2019 Podatki część 2

VAT 2020 Podatki część 2 Poradnik Gazety Prawnej 2020

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera: ujednolicony tekst ustawy o VAT uwzględniający wszystkie zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te opublikowane i wprowadzane w późniejszym terminie, komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r., przewodnik po zmianach w prz

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 28.74 zł 29.9

JPK VAT 2019 Instrukcja wdrożenia

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Tomasz Krywan

1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Nowy plik JPK VAT składać się będzie z dw

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 35.30 zł 39

Polecane działy

Polecane książki