INFOR PL S.A.


Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian 2019

Komentarz przygotowany przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską, Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian w 2016 roku. W sposób przystępny przedstawia skutki z

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem

Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem

Maciej Nowak

Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę najważniejszych zagadnień z zakresu całej procedury administracyjnej. Wybrano kluczowe orzeczenia sądów, a także tezy doktryny. W ten sposób scharakteryzowano poszczególne problemy i kwestie dotyczące wydawania decyzji, postanowień administracyjnych, a także innych ważnych zadań or

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia 2019 Rozliczanie płac w praktyce

Izabela Nowacka

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej spotykanym systemem jest wypłata wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych dodatków. W książce sz

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Maria Hass Symotiuk

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. Zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa. Umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 75.97 zł 99

Podatki 2019 cz.1 VAT 2016

Podatki 2019 cz.1 VAT 2016

Infor

Od 1 stycznia 2016 roku zostanie wprowadzona do ustawy o VAT tzw. preproporcja. Zmieniają się zasady ustalania właściwości urzędu w sprawach VAT. Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2016 r. będą również obowiązywały nowe formularze deklaracji VAT. Książka Podatki 2016 cz.1 VAT 2016 zawiera:- Komplet nowych formularzy VAT, obowi

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Podatki i opłaty lokalne opłata reklamowa 2019

Podatki i opłaty lokalne opłata reklamowa 2019

Infor

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono liczne zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Ponadto od 11 września 2015 roku wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowy parapodatek. Jest nim tzw. opłata reklamowa, którą ma prawo pobierać gmina od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Publikacja

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Wydatki strukturalne 2019 w pytaniach i odpowiedziach tom 2

Wydatki strukturalne 2019 w pytaniach i odpowiedziach tom 2

Nowa perspektywa finansowa 2014–2020 a wydatki strukturalne Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Koszty podróży służbowych Wynagrodzenia Zakup sprzętu i wyposażenia Sprzęt i oprogramowanie komputerowe Remonty i infrastruktura teletechniczna Prenumerata czasopism oraz zakup książek Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Pomoc społeczn

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 53.50 zł 63

Zmiany 2019 w prawie pracy i ZUS pytania i odpowiedzi

Zmiany 2019 w prawie pracy i ZUS pytania i odpowiedzi

Czy od 22 lutego 2016 r. będzie można zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy, jeśli przewiduje to umowa przedwstępna zawarta w 2015 r. Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo od 22 lutego 2016 r. Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia trzeba konsultować z pracownikiem Czy pr

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

PDOF i PKPiR 2019 kodeks księgowego

PDOF i PKPiR 2019 kodeks księgowego

Zmniejszenie stawek niektórych płatności Odzysk odpadów na potrzeby własne Płatności dotyczące powierzchni upraw Wzorce dotyczące spółki jawnej, komandytowej i spółki z o.o. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Ulga na nowe technologie – rozliczenie w zeznaniu rocznym Wydatki na odśnieżanie jako koszty podatkowe Do końca lutego pracodawcy musz

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych

Niemiec Renata

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Zakres informacyjny sprawozdań budżetowych Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych – w przykładach Nowe rozdziały w rocznych sprawozdaniach budżetowych jednostek oświatowych

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 40.55 zł 53

Polecane działy

Polecane książki