INFOR PL S.A.


INFR-315110x.jpg

Wynagrodzenia

Izabela Nowacka

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej spotykanym systemem jest wypłata wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych dodatków. W książce szczegółowo objaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, takie

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

wzorcowyplankont2012.jpg

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Maria Hass Symotiuk

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. Zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa. Umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministe

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 78.10 zł 99

podatki2016cz1vat.jpg

Podatki 2016 cz.1 VAT 2016

Infor

Od 1 stycznia 2016 roku zostanie wprowadzona do ustawy o VAT tzw. preproporcja. Zmieniają się zasady ustalania właściwości urzędu w sprawach VAT. Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2016 r. będą również obowiązywały nowe formularze deklaracji VAT. Książka Podatki 2016 cz.1 VAT 2016 zawiera:- Komplet nowych formularzy VAT, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. na płycie CD,- Ujednolicony tekst ustawy o VAT,- Komplet rozporzą

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

podatki-2016-oplata-reklamowa.jpg

Podatki i opłaty lokalne opłata reklamowa 2016

Infor

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono liczne zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Ponadto od 11 września 2015 roku wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowy parapodatek. Jest nim tzw. opłata reklamowa, którą ma prawo pobierać gmina od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Publikacja zawiera:- ujednolicone teksty ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pcc, o podatku leśnym, o po

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

ustawa-rachunkowosc-2016-komentarzem.jpg

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Komentarz przygotowany przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską, Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian w 2016 roku. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w 20

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 106.59 zł 129

wydatki-strukturalne-2016-komentarzem.jpg

Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach tom 2

Nowa perspektywa finansowa 2014–2020 a wydatki strukturalne Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Koszty podróży służbowych Wynagrodzenia Zakup sprzętu i wyposażenia Sprzęt i oprogramowanie komputerowe Remonty i infrastruktura teletechniczna Prenumerata czasopism oraz zakup książek Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Pomoc społeczna Promocja i kultura Sprawozdania o wydatkach strukturalnych – Rb-WSa i Rb-WSb

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 55.00 zł 63

zmiany-prawo-pracy-2016-komentarzem.jpg

Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS pytania i odpowiedzi

Czy od 22 lutego 2016 r. będzie można zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy, jeśli przewiduje to umowa przedwstępna zawarta w 2015 r. Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo od 22 lutego 2016 r. Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia trzeba konsultować z pracownikiem Czy pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy w razie zwolnienia ze świadczenia pracy po

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

kodeks-ksiegowego-2016-komentarzem.jpg

PDOF i PKPiR 2016 kodeks księgowego

Zmniejszenie stawek niektórych płatności Odzysk odpadów na potrzeby własne Płatności dotyczące powierzchni upraw Wzorce dotyczące spółki jawnej, komandytowej i spółki z o.o. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Ulga na nowe technologie – rozliczenie w zeznaniu rocznym Wydatki na odśnieżanie jako koszty podatkowe Do końca lutego pracodawcy muszą przekazać pracownikom PIT-40 Kiedy dofinansowanie do ferii dzieci pracowników korzysta w cało

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

sprawozdwczosc-2016-komentarzem.jpg

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych

Niemiec Renata

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Zakres informacyjny sprawozdań budżetowych Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych – w przykładach Nowe rozdziały w rocznych sprawozdaniach budżetowych jednostek oświatowych

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 41.69 zł 53

umowy-terminowe-2016-ksiazka.jpg

Umowy terminowe jak zawierać i wypowiadać

Infor

W książce przedstawiamy, na czym polegają rewolucyjne zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych od 22 lutego 2016 r. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.: kiedy można zawierać bez ograniczeń umowy na czas określony, co się zmieni w zawieraniu umów na okres próbny, kiedy umowa na czas określony przekształci się w umowę bezterminową, jak wypowiadać umowy na czas określony. Książka zawiera liczne przykłady, wzo

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Cena: 26.25 zł 29.9

Polecane działy

Polecane książki