Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Modzelewski Witold

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I. PRZEPISY OGÓLNE Dział II. ZAKRES OPODATKOWANIA Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji aktywnośc

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 183,75 zł 250

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Modzelewski Witold

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu siódme wydanie cenionej publikacji, jaką jest Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejszą edycję przygotowali prawnicy Instytutu Studiów Podatkowych, specjalizujący się od lat w problematyce podatków dochodowych. Przekazując Państwu tę publikację, Wydawca wyraża nadziej

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 183,75 zł 250

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Modzelewski Witold

W niniejszym wydaniu uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r. Komentarz mieści między innymi następujące zmiany, jakie pozostały wprowadzone do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.: - objęcie zakresem podmiotowym ustawy spółek komandytowo-akcyjnych; - wprowadzenie nowych definicji ustawowych; - przemiany w obszarze obowiązków do

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 183,75 zł 250

Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT

Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT

Modzelewski Witold

Treść szóstego wydania niniejszej publikacji literaci wzbogacili o nowe zagadnienia także zaktualizowali, uwzględniając uregulowania następujących aktów prawnych: 1)Dyrektywy Rady 2013/42/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu sz

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 144,80 zł 197

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług 2020

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług 2020

Modzelewski Witold

Komentarz VAT 2014 jest dziewiątym, rozszerzonym i zaktualizowanym wydaniem Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług, wydanego nakładem Instytutu Studiów Podatkowych po raz pierwszy w 2006 r. Komentarz pod redakcją prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego wybitnego specjalisty z zakresu prawa podatkowego, stanowi {kompleksowe|kompleksow

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 169,05 zł 230

Przebudowa zasad dokumentowania ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług zeszyt 248

Przebudowa zasad dokumentowania ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług zeszyt 248

Modzelewski Witold

podatki 2014 podatki dochodowe Szczegółowe normy sporządzania deklaracji VAT- 7 za styczeń i kolejne miesiące 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług". Dokument ten stanowi niezwykle przydatne, przejrzyste i czytelne narzędzie ułatwiające wypełnienie deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. Każdy rozdział dokume

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 30,03 zł 39

Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym

Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym

Modzelewski Witold

Niniejsze, czwarte wydanie komentarza o podatku akcyzowym obejmuje wszystkie zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które weszły w życie do dnia 1 stycznia 2015 r. Nie jest to pierwsza publikacja, w której pracownicy i współpracownicy ISP komentują ustawę akcyzową. Najważniejsza nowelizacja nastąpiła jednak wraz

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 193,41 zł 229

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Witold Modzelewski

Niniejszym mamy zaszczyt zaprezentować Czytelnikom siódme już, rozszerzone i zmodyfikowane, wydanie Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług. Jego treść zaktualizowano, uwzględniając nowelizacje przepisów dokonane w latach 2011‑2012. Niestety, nie zawsze były to koncepcje przemyślane oraz dopracowane pod względem legislacyjn

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 132,30 zł 180

Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego

Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego

Witold Modzielewski

Książka, której poprzednich osiem wydań służyło kilku pokoleniom studentów. Jest to siódme, rozszerzone wydanie podręcznika dla studentów uczelni prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych, który pozwala zrozumieć prawo podatkowe, wszystkie jego podstawowe pojęcia, zasady ogólne oraz istniejące prawidłowości. Całość napisan

Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena: 32,38 zł 37

Polecane działy

Polecane książki