Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją z suplementem elektronicznym

Świderek Izabela


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042860
Rok wydania: 2016

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją z suplementem elektronicznym

Obowiązujące rozwiązania prawne jedynie w niewielkim zakresie regulują problematykę przeprowadzania inwentaryzacji. Szczegółowe rozwiązania dotyczące inwentaryzacji, począwszy od jej rozpoczęcia, przez faktyczne przeprowadzenie, udokumentowanie, na rozliczeniu wyników skończywszy, powinny zostać zdefiniowane w dokumentacji wewnętrznej jednostki, opisującej obowiązującą metodologię – wszystkie te aspekty zawiera omawiana publikacja.
Poradnik dla każdego skarbnika i księgowego jednostki budżetowej, w którym omówiono m.in:
- metody inwentaryzacji w odniesieniu do poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostki,
- zakres czynności inwentaryzacyjnych oraz określone prawem terminy inwentaryzacji
- metodologię przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury
- uproszczone metody inwentaryzacji, tj. inwentaryzację w drodze uzgodnienia sald oraz w drodze weryfikacji określonych składników majątku jednostki z odpowiednimi dokumentami (źródłowymi)
- najczęściej występujące przyczyny powstawania różnic inwentaryzacyjnych, a także ich wpływ na sposób i zakres ewidencji księgowej
- zasady odpowiedzialności przypisanej kierownikowi jednostki oraz pracownikom wykonującym poszczególne czynności.

Dużym walorem publikacji jest bogata dokumentacja całego procesu inwentaryzacji, również w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym (plik do pobrania przez internet – szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce), w tym m.in.:
- wzory instrukcji inwentaryzacyjnej dla jednostki budżetowej
- zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji rocznej
- harmonogram czynności inwentaryzacyjnych
- dokumentacja spisu z natury (arkusze spisowe, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury i inne)
- protokół inwentaryzacji kasy
- protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald
- protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych oraz protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji
- oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie i inne.