Jak czytać rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze?
Bestseller

Jak czytać rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze?

129 zł 114.39 zł

Leszek Berezowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286961
Rok wydania: 2018

Jak czytać rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze?

Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. Stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawne i gospodarcze charakterystyczne dla krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z dokumentacją gospodarczą pisaną w języku angielskim.

Kolejna z serii, czwarta książka autorstwa Prof. Berezowskiego stanowi:

praktyczny przewodnik, za sprawą którego każdy tłumacz może udoskonalić swój warsztat tłumaczeniowy. Prof. Berezowski, podobnie jak w poprzednich książkach serii, gruntownie omawia wybrane pojęcia i terminy podając ich właściwe formy w obcym języku.
podręcznik, który kompleksowo, bardzo przejrzyście i niezwykle interesująco tłumaczy, często niezrozumiałe dla tłumacza, zagadnienia prawne i gospodarcze, które są przedmiotem przekładu. Innymi słowy, autor nie tylko proponuje ekwiwalenty terminologiczne tłumaczonych pojęć, ale również obszernie i wyczerpująco odpowiada na pytania:
czym są tłumaczone dokumenty
czego dotyczą
po co są przygotowywane
jakie rodzą konsekwencje
w jakim kontekście biznesowym są sporządzane
Do omawianych zagadnień należą w szczególności:

problematyczna terminologia z zakresu geografii, arytmetyki i dyplomacji;
struktura spółek gospodarczych, ich władze oraz pełnione przez nie funkcje;
cykl rozwoju spółki od momentu jej zawiązania do zakończenia prowadzenia działalności, jej rodzaje;
rynek papierów wartościowych i związane z nim zagadnienia natury finansowej, gospodarczej i prawnej;
fundusze inwestycyjne; banki; podatki;
systemy prawne;
porównanie zawodów prawniczych istniejących w Polsce i krajach anglojęzycznych;
postępowanie karne i cywilne;
prawo administracyjne (samorząd terytorialny, administracja rządowa).