Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2020 roku wzory księgi przychodów i rozchodów
Bestseller

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2020 roku wzory księgi przychodów i rozchodów

Jacek Sztyler


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043270
Rok wydania: 2017

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2020 roku wzory księgi przychodów i rozchodów

Książka PKPiR uwzględnia zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.: nowy wzór księgi przychodów i rozchodów zawierający nową kolumnę umożliwiającą rozliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
To praktyczny przewodnik zarówno dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się samodzielnie prowadzić książkę przychodów i rozchodów, jak również dla pracowników biur rachunkowych, dla których jest to podstawowa usługa. Zagadnienia poruszane w książce zawierają zasób wiedzy niezbędny dla osób początkujących, a jednocześnie pozwalający na rozstrzygnięcie wielu wątpliwości osób, które od lat prowadzą taką ewidencję. W książce zostały opisane wszystkie etapy związane z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, poczynając od jej założenia, kończąc na zamknięciu i likwidacji działalności gospodarczej.
Autorzy omawiają tu m.in.:
- zasady prowadzenia księgi, tak aby spełniała wszelkie wymogi prawa podatkowego;
- jakie przychody należy ewidencjonować w księdze, jak wykazywać przychody z nieodpłatnych źródeł, czy też przychody w walutach obcych;
- co jest kosztem uzyskania przychodu i jak je wykazywać w księdze;
- jak amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;
- jakie obowiązki w zakresie rozliczeń, ewidencji i deklaracji ciążą na podatnikach;
- na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu księgi przez biuro rachunkowe;
- jakie są obowiązki związane z prowadzeniem księgi przy zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej
- NOWY OBOWIĄZEK – zagadnienia związane z przekazaniem księgi przychodów i rozchodów w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) – struktura JPK_PKPIR.

Omówieniu poszczególnych zagadnień towarzyszy kluczowe orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, które obok przykładu, komentarza oraz uwag autora stanowią człon całej publikacji. Układ książki pozwala czytelnikowi na łatwe wyszukanie odnośnika do ustawy, jej interpretacji oraz przykładowych rozwiązań.
Liczne przykłady zamieszczone w książce obrazują sytuacje, z którymi prowadzący działalność gospodarczą mają styczność na co dzień, takie jak: sposób postępowania z niezapłaconymi fakturami, przychody z nieodpłatnych źródeł, wyłączenia z przychodów, koszty w obcej walucie czy wydatki sfinansowane z dotacji i funduszy europejskich.