Jak przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych poradnik dla księgowego

Jak przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych poradnik dla księgowego

157.5 zł 120.11 zł

Maria Lech


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378041702
Rok wydania: 2014

Jak przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych poradnik dla księgowego z suplementem elektronicznym

Cenna pomoc dla każdego księgowego – zbiór praktycznych wskazówek i rozwiązań, w jaki sposób przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego, aby uniknąć napięć i stresów oraz w sposób harmonijny ułożyć relacje z biegłym rewidentem. Czytelnik znajdzie tu odpowiedź:
w jaki sposób zawrzeć lub rozwiązać umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych,
jaki zestaw dokumentów należy udostępnić biegłemu rewidentowi,
jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację – sposoby i terminy, przykładowy obieg dokumentów, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
w jakich etapach należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych,
jak ustalić harmonogram (terminarz) prac związanych z zamknięciem i sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego,
jak sporządzić informację dodatkową zgodnie z zakresem wymaganym przez ustawę o rachunkowości,
jak zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej w firmie,
jaki zakres zagadnień może przedstawić biegły rewident kierownikowi firmy i organom nadzorującym,
w jaki sposób można wykorzystać informacje przedstawione przez audytora w celu usprawnienia systemu nadzoru, organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
Książka została opatrzona licznymi tabelami, przykładami i załącznikami pomagającymi w sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz prawidłowym przygotowaniu ksiąg do kontroli audytora – zawiera m. in. charakterystykę i opis dokumentacji finansowo-księgowej niezbędnej do weryfikacji i uzgodnień kont i zapewnienia spójności informacji, którą będzie badał biegły rewident.

Autorka podpowiada m.in. w jaki sposób, jakim dowodem udokumentować:
analizę przesłanek utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych,
wycenę należności i zobowiązań według pozycji bilansowych,
wycenę bilansową rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
weryfikację bilansu otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych i poszczególnych pozycji sprawozdawczych według wykazu sald kont składających się na pozycję bilansową, czy też wynikową.
Suplement elektroniczny zawiera dokumenty zawarte w książce – tabele, formularze, wzory umów i innych dokumentów pomocnych podczas sporządzenia sprawozdania finansowego oraz przygotowania firmy do badania prowadzonego przez biegłego rewidenta (w tym m.in. przykładowe zapisy umowy o badanie sprawozdania finansowego, wykaz dokumentów do przygotowania dla biegłego rewidenta, bogatą dokumentację dot. informacji dodatkowej).

Publikacja może być wykorzystywana przez kadrę zarządzającą i kierowniczą firm, głównych księgowych, pracowników biur rachunkowych, jak również pozostałych zainteresowanych pracowników jednostek zobowiązanych do obligatoryjnego, jak również nieobowiązkowego badania lub przeglądu sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z ustawą o rachunkowości