Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

115.5 zł 86,99 zł

Klemba Katarzyna


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043652
Rok wydania: 2017

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak zachować się podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Jakie dokumenty przygotować? Na co Inspektorzy zwracają szczególną uwagę? Polecamy praktyczny poradnik, który wskaże m.in.:
- jakie są powody wszczęcia kontroli przez PIP,
- kiedy można wszcząć kontrolę bez uprzedzenia,
- w jaki sposób przebiega kontrola,
- jakie są uprawnienia i obowiązki kontrolującego oraz kontrolowanego,
- co grozi za utrudnianie czynności kontrolnych,
- co powinien zawierać protokół kontroli,
- w jaki sposób wnieść odwołanie od wydanej decyzji. W publikacji kompleksowo omówiono w jaki sposób przygotować się do kontroli m.in. z zakresu:
- czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych,
- prowadzenia akt osobowych,
- udzielania urlopów,
- wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych,
- bhp,
- legalności zatrudnienia. Nieoceniona pomocą będą opracowane przez Autorkę moduły:
- Warto sprawdzić przed kontrolą,
- Przygotuj do kontroli następujące dokumenty,
- Konsekwencje naruszenia obowiązków. W książce zaprezentowano również wzory druków stosowanych w działalności kontrolnej PIP. Publikacja uwzględnia zmiany przepisów wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2255), obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., w tym m.in. obowiązek planowania i przeprowadzania kontroli po uprzedniej analizie ryzyka, zniesienie zakazu jednoczesnej kontroli dwóch (lub więcej) organów za zgodą przedsiębiorcy, zakaz ponownej kontroli dot. zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ.