Jak przygotować się do zmian 2021 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS
Bestseller

Jak przygotować się do zmian 2021 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS

Infor


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381376617
Rok wydania: 2021

Jak przygotować się do zmian 2021 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji. Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki.

W przepisach podatkowych projektowane zmiany dotyczą m.in.:

wprowadzenia tzw. estońskiego CIT,
zwiększenia liczby podatników uprawnionych do stosowania stawki 9%,
wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych,
uszczelnienia przepisów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i opodatkowania dochodów z dywidend,
ograniczenia możliwości rozliczania strat,
dostosowania amortyzacji podatkowej do rachunkowej,
ograniczenia optymalizacji amortyzacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z CIT,
doprecyzowania przepisów o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego,
zwiększenia obowiązków w zakresie cen transferowych.
UWAGA! Rewolucyjne zmiany są planowane w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.

W 2021 r. w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym planowane jest:

podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 2 mln euro oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu do 200 tys. euro,
zniesienie zakazów stosowania opodatkowania ryczałtowego stosowanych dotąd w niektórych formach działalności,
obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
ujednolicenie stawek ryczałtu od najmu,
umożliwienie stosowania opodatkowania kartą podatkową także w przypadku prowadzenia takiej działalności przez małżonka,
dopuszczenie możliwości czasowego (np. sezonowego) zwiększania zatrudnienia przez podatników opodatkowanych kartą podatkową.
Planowane zmiany w VAT dotyczą m.in.:

zasad korygowania faktur (wprowadzenia regulacji zasad korygowania faktur „in plus” i rezygnacji z potwierdzania korekty „in minus”),
stosowania stawki 0% przy eksporcie (wydłużenia terminu wywozu towarów do 6 miesięcy),
wprowadzenia możliwości stosowania wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym,
wydłużenia terminu, w jakim dopuszczalne jest odliczanie VAT naliczonego na bieżąco,
wprowadzenia możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości do 20 zł,
rozszerzenia ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU i ograniczenia ochrony, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
JPK_VAT dostosowujące przepisy Ordynacji podatkowej do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT
płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych,
mechanizmu podzielonej płatności w przypadkach dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT,
wykazu podatników VAT w zakresie ochrony danych osobowych,
przepisów w zakresie stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, w definicji czasopism regionalnych lub lokalnych czy w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT).
Planowane zmiany w akcyzie dotyczą:

wprowadzenia obowiązku składania przez podmioty gospodarcze wszystkich deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej,
nowych obowiązków dokumentacyjnych w przypadku samochodów ciężarowych,
rozszerzenia zakresu opodatkowania akcyzą samochodów,
zasad ewidencjonowania i opodatkowania akcyzą alkoholu etylowego,
wydawania i obowiązywania wiążących informacji akcyzowych,
zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych przy sprzedaży wyrobów węglowych,
zasad funkcjonowania pośredniczących podmiotów tytoniowych.
Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2021 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w przepisach dotyczące:

minimalnego wynagrodzenia i świadczeń od niego zależnych w 2021 r.,
nowego obowiązku raportowania do ZUS w sprawie zawartych umów o dzieło,
stosowania programu PPK dla sfery budżetowej oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób,
ustalania wymiaru czasu pracy w 2021 r.
ATUTY PUBLIKACJI:

Publikacja przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów. Zawiera:

omówienie każdej zmiany;
omówienie przepisów przejściowych, które wskazują, od kiedy i w jaki sposób należy stosować nowe przepisy na przełomie dotychczasowego i nowego stanu prawnego;
wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów.