Jak wygrać przetarg
Bestseller

Jak wygrać przetarg

Gawrońska Baran Andrzela


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788374407946
Rok wydania: 2016

Jak wygrać przetarg

Z lektury Czytelnik dowie się: Po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń oraz informacji o przetargach, w jaki sposób interpretować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w jaki sposób mierzyć siły na zamiary – czyli w jaki sposób przystąpić do przetargu razem z inną firmą, w jaki sposób polegać na potencjale innej firmy, a także na jakich warunkach korzystać z podwykonawców. Po drugie, wykonawca znajdzie instrukcje, w jaki sposób przygotować ofertę w taki sposób, by była atrakcyjna i wolna od błędów, w jaki sposób i kiedy zadawać pytania, w jaki sposób skompletować potrzebne oświadczenia i dokumenty oraz przejść przez całą procedurę przetargu. Po trzecie, poradnik wyjaśnia ważne kwestie finansowe – warunki, terminy i zasady zwrotu wadium, kwestie wymaganych gwarancji, możliwe konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków postępowania, a także możliwość otrzymania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. W książce przedstawiono krok po kroku całą procedurę konstruowania oferty wykonawcy – od formularza ofertowego, poprzez terminy i możliwości zmian, aż do warunków jej odrzucenia przez zamawiającego. Opis poszczególnych trybów udzielania zamówień pozwoli z kolei na odpowiednie przygotowanie się do wykonania niezbędnych w danym trybie czynności. Czytelnik znajdzie tez praktyczne porady na temat środków ochrony prawnej, środków zaskarżenia oraz terminów na wnoszenie odwołań i skarg. Publikacja zawiera uchwalone w 2016 r. roku zmiany w Prawie zamówień publicznych, mające na celu ułatwienie przystępowania do przetargów publicznych małych i średnim firmom.