Jednostki organizacyjne gmin powiatów województw rozliczają VAT w 2020 roku

Michał Szczypiór


Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Isbn: 9788362452286
Rok wydania: 2012

Jednostki organizacyjne gmin powiatów województw rozliczają VAT w 2020 roku

W książce między innymi:
czynności opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu VAT realizowane przez gminy, powiaty, województwa w 2012 roku;
nowe zmienione w 2012 roku zasady rozliczeń mediów przy usługach najmu;
nowe zmienione w 2012 roku zasady dostawy udziału w nieruchomościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich;
nowe zmienione zasady zbycia nieruchomości z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki;
zmienione w 2012 roku zasady tzw. struktury podatku naliczonego VAT jako koszt kwalifikowany w jst. w 2012 roku;
kasa fiskalna w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych w 2012 roku

Drugie wydanie pozycji o rozliczeniach VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, z ogromną liczbą przydatnych, praktycznych informacji czyni pozycję wyróżniającą się na rynku wydawniczym. W zasadzie pozycję, z uwagi na jej obszerny charakter można było śmiało nazwać „Encyklopedią VAT w JST w 2012r”. Walor merytoryczny pozycji został wzmocniony poprzez liczne odesłania do interpretacji indywidualnych Ministra Finansów jak i orzecznictwa sądowo administracyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt odwoływania się do bogatego orzecznictwa ETS. Polecam każdemu księgowemu z jednostek sektora finansów publicznych. Lektura obowiązkowa na 2012 rok.