Kadry i płace 2019 Oddk obowiązki pracodawców

Kadry i płace 2019 Oddk obowiązki pracodawców

199.5 zł 158.99 zł

Jacewicz Agnieszka


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046912
Rok wydania: 2019

Kadry i płace 2016 Oddk Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS

Niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.
Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce Kadry i Płace 2020:
- omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok (szczegółowa lista poniżej)
- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
- bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,
- same konkrety: jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń; jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Autorki książki o kadrach podpowiadają m.in.:
- jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń;
- wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
- jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;
- jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Książka wyd. Oddk polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów.
Nowości w wydaniu na 2020r.:
1. zmiany związane z nowelizacją prawa pracy w zakresie zawierania umów o pracę, w tym m.in.:
- zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony oraz dopuszczalności i okresów wypowiadania tych umów;
- wprowadzenie nowych przesłanek dot. zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny;
- nowy wzór umowy o pracę;
- wycofanie możliwości zatrudnienie pracownika na czas wykonania określonej pracy;
- wprowadzenie do kodeksu pracy możliwości zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;
2. szereg bardzo dużych zmian w zakresie uprawnień pracowników i osób ubezpieczonych związanych z rodzicielstwem, w tym m.in.:
- rozszerzenie uprawnień związanych z rodzicielstwem przewidzianych przez Kodeks pracy na inne (niż pracownica-matka dziecka) osoby (w tym osoby ubezpieczone niebędące pracownikami, innych członków najbliższej rodziny);
- zmiany w urlopie macierzyńskim (w tym m.in. rozszerzenie części uprawnień na pracownika-ojca dziecka, wprowadzenie możliwości przerwy w urlopie macierzyńskim, rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę niezdolną do samodzielnej egzystencji);
- usunięcie z Kodeksu pracy dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
- zmiany w zasadach udzielania urlopu rodzicielskiego (w tym m.in. długość trwania, zmienione zasady dzielenia się rodziców urlopem, wprowadzenie nowych możliwości łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą – przedłużenie urlopu rodzicielskiego i zasady obliczania tego przedłużenia);
- nowe terminy i zasady składania wniosków o urlop macierzyński i urlop rodzicielski, a także dokumentowania prawa do otrzymania zasiłku macierzyńskiego;
- zmiany w zasadach wypłaty zasiłku macierzyńskiego, wprowadzenie minimalnej wysokości zasiłku macierzyńskiego;
- modyfikacja zasad udzielania urlopu ojcowskiego i wychowawczego;
- dwa dni dodatkowego zwolnienia od pracy dla rodziców – nowe zasady udzielania urlopu w godzinach, niekoniecznie w pełnych dniach pracy;
3. zmiana zasad oskładkowania umów zlecenia – obowiązek ubezpieczenia społecznego od wszystkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia;
4. wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA ) – omówienie konsekwencji dla płatników składek ZUS i płatników zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa;
5. zmiany w zakresie dokumentowania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i macierzyństwa – wprowadzenie nowego Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205);
6. inne tematy wprowadzone do obecnego wydania, nie związane wprost ze zmianami prawa:
- normy czasu pracy dla niepełnoetatowców
- urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej w podmiocie leczniczym, urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej.