Płace od a do z w 2020 roku ćwiczenia - umowy, świadczenia, składki, wynagrodzenia

 1. Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku
  Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 roku
  Od 1 stycznia 2021 r. do kwoty 18,30 zł brutto wzrośnie minimalna stawka za godzinę wykonywania umowy cywilnoprawnej a także do 2800 zł brutto minimalne wynagrodzenie za pracę, które ma wpływ na oskład ...
  Wydanie: 2021 Isbn: 9788381376464 Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2021
  Infor
 2. Wynagrodzenia 2018 Rozliczenie płac w praktyce
  Wynagrodzenia 2021 Rozliczenie płac w praktyce
  Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły s ...
  Wydanie: 2021 Isbn: 9788381378086 Autor: Izabela Nowacka
  Infor
 3. Kadry i płace ujęcie prawne i praktyczne
  Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac
  Książka to podręcznik do naliczania płac, który skupia się na jednym, wąskim wycinku tej problematyki, analizując jednak bardzo szczegółowo sposób naliczenia tych dwóch świadczeń. Okazuje się bo ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788375569841 Autor: Łukasz Prasołek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kadry i płace w jednostkach samorządowych
  Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów
  Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników sa ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047148 Autor: Marek Rotkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy
  Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji
  W książce omówiono kwestie zarówno zwalniania pracowników przez pracodawcę, jak i ich odchodzenia z własnej woli. Procesy te są ważnym elementem polityki personalnej, a ich jakość – sprawdzianem ku ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875332 Autor: Małgorzata Sidor Rządkowska
  Wolters Kluwer Polska
 6. Rozwiązywanie umów o pracę Instruktaż wzory przykłady
  Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD
  Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najc ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788366248380 Autor: Dominika Szachniewicz
  Wydawnictwo Presscom
 7. Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
  Regulamin pracy z komentarzem 2021 Ciborski prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; praca zdalna; bhp; czas pracy; monitoring w miejscu pracy; rozwiązania na czas epidemii (z suplementem elektronicznym)
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.   Gotowy do wdrożenia regulamin pra ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047292 Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 8. Lista płac w praktyce 2018
  Lista płac w praktyce 2021 Beck odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
  Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokro ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381983587 Autor: Mariusz Pigulski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kadry od A do Z 2011
  Kadry od A do Z 2021 Cieślak Stan prawny 1 marca 2020 roku
  Książka kadrowa jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788362838912 Autor: Monika Cieślak
  Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
 10. Płace od A do Z w 2018
  Płace od A do Z w 2021 Cieślak Monika HrServices
  Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788362838882 Autor: Cieślak Monika
  Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak