Płace od a do z w 2018 roku - umowy, świadczenia, składki, wynagrodzenia

 1. Płace od A do Z w 2018
  Płace od A do Z w 2018
  Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błęd ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788362838905 Autor: Cieślak Monika
  Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
 2. Lista płac w praktyce 2018
  Lista płac w praktyce 2018 odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
  Książka o liście płac na 2018 rok jest niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaź ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281782 Autor: Mariusz Pigulski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Przepisy i zestawienia kadrowe 2018
  Przepisy i zestawienia kadrowe 2018 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników
  Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381282000 Autor: Maciej Nałęcz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019
  infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019
  Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 2299-4912 Autor: Prawo w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
  Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
  Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046462 Autor: Donata Hermann Marciniak
  Wydawnictwo ODDK
 6. Podróże służbowe
  Podróże służbowe Poradnik gazety Prawnej 8 2018
  Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy w jaki sposób i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagra ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373814 Autor: Infor
  Infor
 7. Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
  Regulamin pracy z komentarzem Ciborski (książka na CD)
  Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043614 Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 8. Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
  Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
  Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawart ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046288 Autor: Sylwia Puzynowska
  Wydawnictwo ODDK
 9. Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników
  Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników
  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich ro ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373616 Autor: Infor
  Infor
 10. Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)
  Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)
  Książka z wzorcowym regulaminem wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracow ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046547 Autor: Karol Lankamer
  Wydawnictwo ODDK