Płace od a do z w 2019 roku - umowy, świadczenia, składki, wynagrodzenia

 1. Pracownicy instytucji kultury
  Pracownicy instytucji kultury Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania
  Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326969935 Autor: Michał Culepa
  Oficyna prawa polskiego
 2. Druki ZUS 2018
  Druki ZUS 2018 Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika
  W książce o drukach do ZUS-u znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionyc ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326969942 Autor: Agnieszka Gorczyca
  Oficyna prawa polskiego
 3. Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa
  Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa
  Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać? Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i w jaki sposób wprowadzać do niego zmiany? Jakie kryteria ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326969652 Autor: Wiedza i Praktyka
  Wiedza i Praktyka
 4. Zatrudnianie kierowców Umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja
  Zatrudnianie kierowców Umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja
  Książka porusza najważniejsze aspekty związane z zawieraniem umów z kierowcami, kierowaniem osób zatrudnianych na stanowisku kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne, rozliczaniem należności za cz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326954269 Autor: Alina Sulgostowska
  Oficyna Prawa Polskiego
 5. Podstawa wymiaru zasiłków 2017
  Podstawa wymiaru zasiłków 2017 Zasady tabele schematy przykłady
  W książce znajdziesz praktyczne informacje i wskazówki na temat zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdzisz, z jakiego okresu brać pod uwagę przychód, które s ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326957420 Autor: Ślązak Agnieszka
  Wiedza i Praktyka
 6. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017
  Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 zmiany przepisów od 1 lipca 2017
  Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mo ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326963711 Autor: Młynarska Wełpa Elżbieta
  Oficyna Prawa Polskiego
 7. Świadczenia dla pracowników
  Świadczenia dla pracowników Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia
  Zebrane w jednym miejscu sposoby rozliczania różnych świadczeń jakie pracodawca może przyznać pracownikowi. Prezentacja różnic jakie występują ze względu na źródło finansowania świadczenia. W ksi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326957727 Autor: Katarzyna Bednarska
  Oficyna Prawa Polskiego
 8. Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów
  Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów
  Na zakładach pracy dokonujących wypłat oraz stawiających do dyspozycji pracowników należności ze stosunku pracy, spoczywa obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na poda ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326962370 Autor: Mariusz Olech
  Wiedza i Praktyka
 9. Rozliczenia urlopów 2017 praktyczne wskazówki ekspertów
  Rozliczenia urlopów 2017 praktyczne wskazówki ekspertów
  Publikacja to praktyczny poradnik dla księgowych, w którym znajdą wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, związanych z opodatkowaniem oraz księgowaniem kosztów dofinansowania urlopów pracowniczych. Dz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326964602 Autor: Katarzyna Bednarska
  Oficyna Prawa Polskiego
 10. Wynagrodzenie minimalne 2018
  Wynagrodzenie minimalne 2018 Umowa o pracę Minimalna stawka godzinowa dla zleceń
  Sprawdź, jak zmiana płacy minimalnej w 2018 roku wpływa na składki ZUS i świadczenia, pracownicze oraz które składniki pensji wliczamy w 2018 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia.Wzrost płacy minimal ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326968624 Autor: Mariusz Pigulski
  Wiedza i Praktyka