Płace od a do z w 2019 roku - umowy, świadczenia, składki, wynagrodzenia

 1. Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz
  Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz
  W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie usta ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381242349 Autor: Anna Reda Ciszewska
  Wolters Kluwer Polska
 2. Składki
  Składki ZUS 2019 Zmiany przykłady liczbowe wyroki Sądu
  W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi. Ale to nie wszystko. Poznaj inne zmiany w rozliczaniu składek swoich pracowników i współp ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326980787 Autor: Mariusz Pigulski
  Wiedza i Praktyka
 3. Świadczenia na rzecz pracowników w świetle ustaw podatkowych
  Świadczenia dla pracujących rodziców urlopy, zasiłki, ochrona
  Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto Cz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381375221 Autor:
  Infor
 4. Dokumentacja pracownicza 2014
  Dokumentacja pracownicza 2019 kompleksowa analiza zagadnień związanych z dokumentacją pracowniczą Stan prawny 15 lutego 2019 roku
  Książka stanowi kompleksową analizę zagadnień związanych z dokumentację pracowniczą z perspektywy teoretycznoprawnej przy jednoczesnym zachowaniu odniesień o charakterze praktycznym. Zagadnienia omówi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604680 Autor: Izabela Florczak
  Wolters Kluwer Polska
 5. Wynagrodzenie za pracę
  Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
  W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publiczn ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602426 Autor: Barbara Tomaszewska
  Wolters Kluwer Polska
 6. Płace od A do Z w 2015 roku
  Płace od A do Z w 2019 Cieślak
  Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chor ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788362838899 Autor: Cieślak Monika
  Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
 7. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
  Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
  Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046462 Autor: Donata Hermann Marciniak
  Wydawnictwo ODDK
 8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników od a do z
  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny komentarz wzory dokumentów z suplementem elektronicznym
  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka książki o zwalnianiu o zatrudnianiu pracowników to specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046677 Autor: Donata Hermann Marciniak
  Wydawnictwo ODDK
 9. Dokumentacja pracownicza
  Dokumentacja pracownicza 2020 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych
  Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczącyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365986351 Autor: Iwona Jaroszewska Ignatowska
  Infor
 10. Kadry i płace w jednostkach samorządowych
  Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019
  Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326981166 Autor: Michał Culepa
  Wiedza i Praktyka