Płace od a do z w 2019 roku - umowy, świadczenia, składki, wynagrodzenia

 1. Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
  Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
  Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawart ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046288 Autor: Sylwia Puzynowska
  Wydawnictwo ODDK
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników prawa i obowiązki stron – wzory dokumentów – konsekwencje podatkowe
  Kompleksowy przewodnik dla pracodawcy przybliżający problematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Praktyczne komentarze specjalistów odnośnie praw i obowiązków pracodawcy i pracown ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788374267243 Autor: Łukasz Prasołek
  Wydawnictwo ODDK
 3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE
  Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046059 Autor: Przemysław Ciszek
  Wydawnictwo ODDK
 4. Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło
  Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej
  Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to: - wprowadzenie od 1 stycznia ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043379 Autor: Jeżek Przemysław
  ODDK
 5. Projektowanie systemów podwyżkowych
  Projektowanie systemów podwyżkowych
  Podwyżki wynagrodzeń wydają się oczywistym elementem motywującym pracowników, a ich planowanie i przeprowadzanie – procesem łatwym z technicznego punktu widzenia. Autor książki przekonuje jednak, że ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381601221 Autor: Robert Manikowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
  Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Zmiany od 1 stycznia 2019 roku
  Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika albo wierzytelności zleceniobiorcy na podstawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381374286 Autor: Nowacka Izabela
  Infor
 7. Praca cudzoziemców
  Praca cudzoziemców
  Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE, z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788393454785 Autor: Lidia Rubińska
  Wydawnictwo Unimex
 8. Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe
  Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe Serwis Prawno-Pracowniczy 14/2018
  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich ro ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373531 Autor: Infor
  Infor
 9. Urlopy wypoczynkowe 4425 Pytania i odpowiedzi
  Urlopy wypoczynkowe 44.25 Pytania i odpowiedzi
  Publikacja w przystępnej formie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. W książce nie brakuje też odpo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373319 Autor: Infor
  Infor
 10. Dokumenty pracownicze wzory i komentarze
  Dokumenty pracownicze wzory i komentarze Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR i pracodawców. Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380923256 Autor: Krzysztof Wojciech Baran
  Wolters Kluwer Polska