Kadry i płace 2020 książka ODDK Jacewicz Małkowska

Jacewicz Agnieszka


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047148
Rok wydania: 2020

Kadry i płace 2020 książka ODDK Jacewicz Małkowska rozliczanie świadczeń pracowniczych dokumentacja kadrowa podatkowa i ZUS

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków, same konkrety: jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń; jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.
Ksiązka kadrowo-płacowa na 2020 rok to przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.
Autorki podpowiadają m.in.:
- jak prawidłowo zastosować nowe przepisy;
- jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach;
- jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;
- jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Książka wyd. ODDK polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak i doświadczonym pracownikom tych działów. Najważniejsze nowości kadrowe w wydaniu na 2020 r.:
- duże zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: nowe wysokości kosztów uzyskania przychodów, zmiana skali podatkowej, nowa kwota zmniejszająca podatek – konsekwencje w rozliczaniu różnych należności pracowniczych;
- zwolnienie z podatku dochodowego dla osób przed 26. rokiem życia – nowe regulacje, interpretacje, przykłady stosowania zwolnienia;
- nowe wzory PIT – konsekwencje dla pracodawców – płatników podatku dochodowego;
- pracownicze plany kapitałowe (PPK) – ujęcie w liście płac, konsekwencje przystąpienia pracownika do PPK przy rozliczaniu wynagrodzeń, w tym: potrącenia z wynagrodzeń, opodatkowanie PIT, wpłaty pracodawcy i in.;
- zmiany w ZFŚS – nowa wysokość odpisu, zmiany w zasadach przetwarzania danych powiązane z RODO, obowiązkowy przegląd danych osobowych w całej dokumentacji funduszu socjalnego;
- zmiany w dokumentach przesyłanych do ZUS – ZUS DRA, ZUS RCA;
- nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji zmiany w innych parametrach powiązanych z tą kwotą.