Kadry i płace 2019 Oddk Jacewicz Małkowska

Kadry i płace 2019 Oddk Jacewicz Małkowska

199.5 zł 145.21 zł

Jacewicz Agnieszka


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046912
Rok wydania: 2019

Kadry i płace 2017 Oddk obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:
omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,
szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,
konkretne wyjaśnienia, np. jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń, jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu, jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.

Autorki podpowiadają m.in.:
jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń;
jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;
jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów.


Najważniejsze nowości w wydaniu na 2019 r.:
od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), w tym m.in.:
podział akt pracowniczych na 4 części – A, B, C i D,
obowiązek przechowywania znacznie większej liczby dokumentów,
zmiany w zakresie zbieranej dokumentacji (szczególnie w zakresie dokumentacji czasu pracy),
elektronizacja dokumentacji pracowniczej – ścisłe wymogi przejścia z wersji papierowej oraz określone zasady przechowywania wersji elektronicznej,
możliwość skrócenia okresu przechowywania akt – ale w zamian bardzo poważne obowiązki względem ZUS;
pracownicze plany kapitałowe:
szereg obowiązków dla pracodawców, w tym m.in. konieczność podpisania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK,
obowiązkowe, automatyczne zapisywanie osób zatrudnionych do PPK,
wpłaty na PPK;
konsekwencje wprowadzenia RODO – zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, nowe dokumenty;
konieczność dołączania nowych dokumentów do świadectwa pracy;
zmiany w dokumentach przesyłanych do ZUS – ZUS DRA, ZUS RSA, nowe formularze ZUS OSW, ZUS RIA;
zmiany w terminach i zasadach przekazywania informacji do urzędu skarbowego, nowe druki PIT;
zeznanie podatkowe sporządzane przez Krajową Administrację Skarbową – nowe zasady;
konsekwencje umożliwienia zleceniobiorcom przystępowania do związków zawodowych;
nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji zmiany w innych parametrach powiązanych z tą kwotą;
nowa kwota odpisu na ZFŚS.

Spis rozdziałów publikacji:

Rozdział 1. Nawiązanie stosunku pracy.
Rozdział 2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
Rozdział 3. Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń.
Rozdział 4. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
Rozdział 5. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom.
Rozdział 6. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego.
Rozdział 7. Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę.
Rozdział 8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze.
Rozdział 9. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.