Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2020

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2020

Michał Culepa


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788378047148
Rok wydania: 2019

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji.
Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz niekiedy zawierające sugestie rozwiązania praktycznych problemów. Dzięki publikacji każdy zainteresowany:

uporządkuje i poszerzy wiedzę na temat aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących kadr i płac w samorządzie,
dowie się na podstawie jakich umów są zatrudniani pracownicy samorządowi,
jakich zasad należy przestrzegać przy zawieraniu umów z pracownikiem samorządowym - czy każdy kandydat do pracy musi przejść służbę przygotowawczą i zdać egzamin,
kiedy i na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym,
jakie składniki wynagradzania przysługują samorządowcom,
w jakich okolicznościach pracownikom samorządowym przysługuje trzynastka w wysokości proporcjonalnej.