Kadry od A do Z 2019 Cieślak
Bestseller

Kadry od A do Z 2019 Cieślak

168 zł 132.49 zł

Monika Cieślak


Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Isbn: 9788362838912
Rok wydania: 2019

Kadry od A do Z 2011 Stan prawny na 15 maja 2019 roku

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Książka Kadry od A do Z obejmuje m.in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, urlopów pracowniczych, czasu pracy, ochrony szczególnych grup zatrudnionych w tym kobiet. Książka kadrowa na 2019 rok omawia zmiany, które weszły w życie w 2019 roku, jak również przygotowuje pracodawców na te zmiany, które wejdą w życie w 2019 roku, czyli omawia zagadnienia pracowniczych planów kapitałowych.
Większość obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników dotyczy każdego pracodawcy, który zawiera choć jedną umowę o pracę. Kadry od A do Z 2019 to praktyczny przewodnik omawiający kompleksowo zagadnienia związane z prowadzeniem spraw kadrowych. Książka dla specjalistów ds. personalnych, jak również dla właścicieli małych firm, którzy samodzielnie prowadzą sprawy kadrowe i teczki osobowe. Autorka wskazuje obwiązujące przepisy regulujące omawianą tematykę, omawiając orzecznictwo, wskazuje najlepsze praktyki.
Liczne przykłady i pytania ilustrują wybrane problemy oraz przedstawiają praktyczne rozwiązania i kompleksowe omówienie zagadnień. Publikacja pomaga i ułatwia prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Jeden rozdział poświęcony jest cywilnoprawnym formom zatrudnienia.

Książka Pani Moniki Cieślak omawia zagadnienia związane z RODO, ochroną danych osobowych pracownika, rekrutacją, umową o pracę, dokumentacją pracowniczą - e-akta osobowe po 1 stycznia 2019 roku, wzory dokumentów pracowniczych, urlopy, zasiłki, czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, wynagrodzenia, potrącenia z wynagrodzeń, PPK od 2019 roku, ZFŚS w 2019 roku, podróże służbowe, opodatkowanie i wiele innych potrzebnych spraw do prowadzenia dokumentacji kadrowej