Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK
Bestseller

Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

78.72 zł 65.26 zł

Bogdan Rączkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: KAL1349
Rok wydania: 2020

Kalendarz BHP 2019 ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp.
Kalendarz BHP 2020 to idealny prezent dla pracownika służb BHP
Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Wszystko to sprawia, że Kalendarz BHP doskonale sprawdza się w pracy behapowca. W części dodatkowej kalendarza BHP :

Wykaz ważniejszych aktów prawnych
Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp
Normy pomieszczeń pracy
Temperatura pomieszczeń pracy
Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach
a) we wnętrzach
b) na zewnątrz
Pomieszczenia higienicznosanitarne
Normy transportu ręcznego dla dorosłych
Normy transportu ręcznego dla młodocianych
Odległości bezpieczeństwa
Rejestr wypadków przy pracy
Wskaźniki wypadkowości
Wykaz chorób zawodowych
Wykaz zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej
Ramowe programy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP
Urzędy Dozoru Technicznego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wykaz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
Wykaz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych
Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu