Kalendarz Dyrektora Szkoły 2019/2020

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2019/2020

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381075923
Rok wydania: 2019

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2017 - wrzesień 2018). Publikacja składa się z dwóch części:

- kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ "dzień na stronie" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań,
- informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak:

- organizacja roku szkolnego i terminy m.in.:
- - rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
- - przerw świątecznych oraz ferii zimowych w poszczególnych województwach,
- - pisemnych egzaminów dojrzałości w sesji zimowej oraz egzaminy maturalne,
- - sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
- - sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
- - egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
- zadania dyrektora szkoły - w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego oraz z wyszczególnieniem zadań związanych m.in. ze sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, finansowymi i budżetowymi, kadrowymi, procesem nauczania, awansem zawodowym, egzaminami, współpracą z uczniami i rodzicami, czy udostępnianiem informacji. Poszczególne zadania zawierają informację o terminach ich realizacji oraz podstawę prawną. Wykaz zadań obejmuje także te, które wynikają z przepisów ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe.
- wykaz najważniejszych aktów prawnych z zakresu oświaty wraz z publikatorami: ustawy, rozporządzenia rady ministrów i MEN, sprawy kadrowe, zatrudnienia i wynagrodzenia
- wykaz Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Komisji Egzaminacyjnych, Kuratoriów Oświaty oraz organizacji nauczycieli - wraz z aktualnymi danymi adresowymi
- wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych
- telefony zaufania
- numery kierunkowe w Polsce i w Europie
- miejsce na notatki