Kalendarz Dyrektora Szkoły 2019/2020

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2019/2020

49 zł 41.72 zł

Kalendarz 2020


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381607780
Rok wydania: 2019

Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2019/2020 składa się z trzech części:

- kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ "dzień na stronie" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań, informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak:
- organizacja roku szkolnego i terminy m.in.:
- rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
- przerw świątecznych oraz ferii zimowych w poszczególnych województwach,
- pisemnych egzaminów dojrzałości w sesji zimowej oraz egzaminy maturalne,
- sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
- sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
- egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zadania dyrektora szkoły - w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego oraz z wyszczególnieniem zadań związanych m.in. ze sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, finansowymi i budżetowymi, kadrowymi, procesem nauczania, awansem zawodowym, egzaminami, współpracą z uczniami i rodzicami, czy udostępnianiem informacji.