Kalendarz księgowego budżetu 2021 (A5)
Bestseller

Kalendarz księgowego budżetu 2021 (A5)

Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w codziennej pracy księgowego budżetu. Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wykaz aktów prawnych.
Format A5 (14 x 20) cm, 1 dzień na stronie. Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni. Papier biały. Dwukolorowe kalendarium (bordowo-szare), imieniny i święta. Wszyty notes teleadresowy. Rok tłoczony na okładce. Obszerna część informacyjna.

Wykaz wybranych aktów prawnych zamieszczonych w kalendarzu.
I. Finanse, rachunkowość, sprawozdawczość i dyscyplina budżetowa.
II. podatki i opłaty.
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia, sprawy socjalne, podróże służbowe.
IV. Samorządy i gospodarka.
V. zamówienia publiczne i sprzedaż majątku
VI. Inne.

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207)
Klasyfikacja działów
Klasyfikacja rozdziałów
Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
Klasyfikacja paragrafów przychodów
Klasyfikacja paragrafów rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego
Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg
Parametry ekonomiczne
Telefony.