Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie Zaborowska

Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie Zaborowska

44.9 zł 43.99 zł

Roma Zaborowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 9788360550236
Rok wydania: 2009

Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie Zaborowska

Wzrost znaczenia kapitału intelektualnego, zarówno we współczesnej gospodarce, jak i w przedsiębiorstwach jest niepodważalny. W dobie względnej równości w dostępie do zasobów materialnych, głównie źródła osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej upatrywać należy w posiadanym kapitale intelektualnym, stanowiącym o oryginalności i unikatowości oraz pozwalającym na wyróżnienie się na tle konkurencji.O ile obecnie kapitał intelektualny stanowi jedynie o uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, o tyle w niedalekiej przyszłości każde przedsiębiorstwo chcące przetrwać na rynku i generować zyski zmuszone będzie w sposób systematyczny kreować kapitał intelektualny i efektywnie nim zarządzać.