Karta Nauczyciela Komentarz Ciborski ODDK przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

 1. Zarządzanie szkołą
  Zarządzanie szkołą
  Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wym ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605991 Autor: Roman Lorens
  Wolters Kluwer Polska
 2. Karta nauczyciela Komentarz Barański
  Karta nauczyciela Komentarz Barański Stan prawny: 31 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 01.09.2018 r. i 01.01.2019 r.
  W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zm ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245630 Autor: Andrzej Barański
  Wolters Kluwer Polska
 3. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz Najbardziej aktualny komentarz do karty nauczyciela
  Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W ko ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046455 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 4. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2 Karta Nauczyciela oraz prawo pracy z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepis ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605106 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 5. Wypalenie zawodowe u nauczycieli
  Wypalenie zawodowe u nauczycieli
  Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania:jak skutecznie wzmacnia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604765 Autor: Jarosław Kordziński
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kadry w oświacie 2017
  Kadry w oświacie 2017
  Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym konte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596910 Autor: Prawo w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603218 Autor: Hubert Izdebski
  Wolters Kluwer Polska
 8. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325594640 Autor: Krzysztof Lisowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły
  Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły
  Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.:- sposoby, tryby i warunki nawiązania, p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604529 Autor: Teresa Konarska
  Wolters Kluwer Polska
 10. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym)
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046608 Autor: Ewa Góra
  Wydawnictwo ODDK