Karta Nauczyciela Komentarz Ciborski ODDK przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

 1. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz Najbardziej aktualny komentarz do karty nauczyciela
  Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W ko ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046455 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 2. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2 Karta Nauczyciela oraz prawo pracy z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605106 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny
  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
  W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.:ustawowe przesłanki zatrudniania nauczyciela ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046806 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 4. Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
  Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Stan prawny wrzesień 2018
  Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniani ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326977626 Autor: Dariusz Dwojewski
  Oficyna Prawa Polskiego
 5. Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły
  Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły
  Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.:- sposoby, tryby i warunki nawiązania, p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604529 Autor: Teresa Konarska
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603218 Autor: Hubert Izdebski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
  Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
  Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrekt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381602075 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 8. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym)
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046608 Autor: Ewa Góra
  Wydawnictwo ODDK
 9. Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
  Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
  Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania no ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043706 Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 10. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. K ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373586 Autor: Piszko Agata
  Infor