Karta Nauczyciela Komentarz 2020 ODDK zmiany obowiązujące od 1 września 2020 roku

 1. System wynagradzania nauczycieli
  System wynagradzania nauczycieli Lisowski
  W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wąt ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381872775 Autor: Krzysztof Lisowski
  Wolters Kluwer Polska
 2. Wynagrodzenia w oświacie
  Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + płyta CD nowelizacja karty nauczyciela przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy
  Książka zawiera jedyne na rynku, kompleksowe oraz praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580625 Autor: Artur Klawenek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy
  Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381873376 Autor: Marciniak Lidia
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki
  Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608879 Autor: Jerzy Woźnicki
  Wolters Kluwer Polska
 5. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny
  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz z przykładami orzecznictwem i wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  W komentarzu o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046806 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 6. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy
  W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046998 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 7. Kadry w oświacie 2017
  Kadry w oświacie + Płyta CD
  Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym konte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596910 Autor: Prawo w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2 Karta Nauczyciela oraz prawo pracy z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepis ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605106 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 9. Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy
  Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
  Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 12 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870375 Autor: Nowelizacja karty nauczyciela
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz
  Akademickie prawo zatrudnienia Komentarz Baran Wojciech
  Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870429 Autor: Krzysztof Wojciech Baran
  Wolters Kluwer Polska