Karta Nauczyciela Komentarz 2020 ODDK zmiany obowiązujące od 1 września 2020 roku

 1. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz
  W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046998 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 2. Kadry w oświacie 2017
  Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu 2 części zasady wypowiadania i nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy komentarz praktyczny, procedury pracy, wzory dokumentów stan prawny 1 lutego 2020 roku
  Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określ ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381876612 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 3. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi z suplementem elektronicznym
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046608 Autor: Renata Mroczkowska
  Wydawnictwo ODDK
 4. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
  Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą
  Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania autorytetu nauczyciela oraz przedstawia pozycję nauczyciela w kontekście debaty nad znaczeniem współczesnej edukacji. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in. ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381876629 Autor: Jarosław Kordziński
  Wolters Kluwer Polska
 5. Zarządzanie opłatą przedszkolną
  Zarządzanie opłatą przedszkolną wzory pism i decyzji z suplementem elektronicznym
  Książka zawiera 38 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych, m.in. postanowień, wezwań, zawiadomień i decyzji, które powinien stosować, realizując zadania określone w art. 52 ustawy o finanso ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047254 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 6. System wynagradzania nauczycieli
  System wynagradzania nauczycieli Lisowski Stan prawny 1 stycznia 2020 roku
  W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wąt ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381872775 Autor: Krzysztof Lisowski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny
  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz z przykładami, orzecznictwem i wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  W komentarzu o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046806 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 8. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
 9. Prawo Oświatowe Meritum
  Komunikowanie w oświacie
  W publikacji syntetycznie omówiono problematykę komunikowania się podmiotów systemu oświaty począwszy od komunikacji wewnątrzszkolnej, a kończąc na komunikacji organów zewnętrznych szkoły. Oryginaln ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381874533 Autor: Małgorzata Dutka Mucha
  Wolters Kluwer Polska
 10. Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy
  Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
  Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 12 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870375 Autor: Nowelizacja karty nauczyciela
  Wolters Kluwer Polska