Karta Nauczyciela Komentarz 2019 ODDK zmiany obowiązujące od 1 września 2019 roku

 1. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy
  W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046998 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 2. Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki. Obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608879 Autor: Jerzy Woźnicki
  Wolters Kluwer Polska
 3. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi z suplementem elektronicznym
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046608 Autor: Renata Mroczkowska
  Wydawnictwo ODDK
 4. Wynagrodzenia w oświacie
  Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + płyta CD nowelizacja karty nauczyciela przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy
  Książka zawiera jedyne na rynku, kompleksowe oraz praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580625 Autor: Artur Klawenek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy
  Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
  Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 12 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870375 Autor: Nowelizacja karty nauczyciela
  Wolters Kluwer Polska
 6. Karta nauczyciela Komentarz Barański
  Karta nauczyciela Komentarz Barański
  W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245630 Autor: Andrzej Barański
  Wolters Kluwer Polska
 7. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny
  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz z przykładami orzecznictwem i wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  W komentarzu o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046806 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 8. Kadry w oświacie 2017
  Kadry w oświacie + Płyta CD
  Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym konte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596910 Autor: Prawo w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz 2019 Izdebski Zieliński
  W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603218 Autor: Hubert Izdebski
  Wolters Kluwer Polska
 10. Zarządzanie szkołą
  Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji
  Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wym ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605991 Autor: Roman Lorens
  Wolters Kluwer Polska