Karta Nauczyciela Komentarz Ciborski ODDK przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

 1. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325594640 Autor: Krzysztof Lisowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy
  Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244541 Autor: Marciniak Lidia
  Wolters Kluwer
 3. Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
  Karta Nauczyciela komentarz praktyczny stan prawny styczeń 2018 rok
  Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326970269 Autor: Dariusz Dwojewski
  Oficyna Prawa Polskiego
 4. Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
  Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
  Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania no ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043706 Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 5. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. K ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365789969 Autor: Piszko Agata
  Infor
 6. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380926035 Autor: Barański Andrzej
  Wolters Kluwer Polska
 7. Reforma oświaty praktyczne rady
  Reforma oświaty praktyczne rady 38 zmian w ustawie o systemie oświaty. 30 planowanych nowości w Karcie Nauczyciela. 29 problemów dot
  Kompendium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświatowych - tych, które dopiero zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publikacja zawiera szczegółowo omówion ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326966743 Autor: Winczewska Bożena
  Wiedza i Praktyka
 8. Prawo oświatowe Balicki
  Prawo oświatowe Balicki
  Publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale równi ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325572723 Autor: Pyter
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Rekrutacja do szkół Część 1 i 2
  Rekrutacja do szkół Część 1 i 2
  Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Nowe obowiązki, w tym związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i ok ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326482434 Autor: Marciniak Lidia
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz
  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz
  Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktoran ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326480485 Autor: Hubert Izdebski
  Wolters Kluwer Polska