Karta Nauczyciela Komentarz Ciborski ODDK przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

 1. Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
  Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Stan prawny wrzesień 2018
  Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniani ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326977626 Autor: Dariusz Dwojewski
  Oficyna Prawa Polskiego
 2. Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603218 Autor: Hubert Izdebski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
  Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
  Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrekt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381602075 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 4. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym)
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046608 Autor: Ewa Góra
  Wydawnictwo ODDK
 5. Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
  Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
  Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania no ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043706 Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 6. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. K ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373586 Autor: Piszko Agata
  Infor
 7. Karta nauczyciela Komentarz Barański
  Karta nauczyciela Komentarz Barański Stan prawny: 31 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 01.09.2018 r. i 01.01.2019 r.
  W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zm ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245630 Autor: Andrzej Barański
  Wolters Kluwer Polska
 8. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W ko ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046455 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 9. Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
  Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
  Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046356 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 10. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325594640 Autor: Krzysztof Lisowski
  Wydawnictwo C.H.Beck