Karta Nauczyciela Komentarz 2019 ODDK zmiany obowiązujące od 1 września 2019 roku

 1. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046998 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 2. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym)
  Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046608 Autor: Renata Mroczkowska
  Wydawnictwo ODDK
 3. Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy
  Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy
  Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 12 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870375 Autor: Nowelizacja karty nauczyciela
  Wolters Kluwer Polska
 4. Karta nauczyciela Komentarz Barański
  Karta nauczyciela Komentarz Barański Stan prawny: 31 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 01.09.2018 r. i 01.01.2019 roku
  W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245630 Autor: Andrzej Barański
  Wolters Kluwer Polska
 5. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny
  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny z przykładami orzecznictwem i wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  W komentarzu o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046806 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 6. Kadry w oświacie 2017
  Kadry w oświacie 2017
  Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym konte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596910 Autor: Prawo w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
  W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603218 Autor: Hubert Izdebski
  Wolters Kluwer Polska
 8. Zarządzanie szkołą
  Zarządzanie szkołą
  Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wym ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605991 Autor: Roman Lorens
  Wolters Kluwer Polska
 9. Karta Nauczyciela Komentarz
  Karta Nauczyciela Komentarz
  Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W ko ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046455 Autor: Marek Młodecki
  Wydawnictwo ODDK
 10. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2 Karta Nauczyciela oraz prawo pracy z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepis ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605106 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska