Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz
Bestseller

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz

Marek Młodecki


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046998
Rok wydania: 2019

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:
- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
- zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas określony,
- wprowadzenie dodatku za wychowawstwo klasy oraz świadczenia na start,
- zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- modyfikacje zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Komentarz Karta Nauczyciela zawiera ujednolicony tekst Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze. zm.) – z wyróżnieniem zmian obowiązujących od 1 września 2019 r.
Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, od 1 września 2019 roku wprowadzają kolejne zmiany w regulacjach prawnych Karty Nauczyciela.