Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2019 wrzesień

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2019 wrzesień

Dariusz Dwojewski


Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326986956
Rok wydania: 2019

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Stan prawny wrzesień 2019

Publikacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym (wrzesień 2019 r.). Uwzględnia w szczególności przepisy nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego, które zostało opublikowane tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020.