Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2019

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2019

Dariusz Dwojewski


Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326977626
Rok wydania: 2018

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Stan prawny wrzesień 2018

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na zmiany, które weszły w życie 1 września 2018 r. Autorzy przedstawiają też nowości, nad którymi trwają prace legislacyjne.