Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)

Szkolenia BHP


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: BZ1336
Rok wydania: 2020

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)

Nowy wzór Karty potwierdzającej odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego, zgodny z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860), zmienionym rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1099),obowiązujący od dnia 28 czerwca 2019 r.