Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL


NOWE METODY IDENTYFIKACJI KRYMINALISTYCZNEJ I ICH WYKORZYSTA

Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej

Dzierżanowska Joanna

Współczesny proces karny coraz częściej korzysta z nowych metod naukowych. Stwarzają one coraz szersze możliwości badań identyfikacyjnych oraz pozwalają biegłym formułować wnioski o wysokim stopniu kategoryczności. Pojawia się przy tym problem takiego wykorzystania w procesie osiągnięć nauki, które zapobiega odrzucaniu nowych rozw

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 31,24 zł 39

PŁCIOWOŚĆ MIŁOŚĆ RODZINA

PŁCIOWOŚĆ MIŁOŚĆ RODZINA

Janusz Nagórny

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Płciowość Wprowadzenie [w: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła] Płciowość ludzka - z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu Personalistyczna wizja płciowości Kobiecość i męskość w perspektywie powołania chrześcijańskiego. Czy napięcia i konflikty s

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 31.89 zł 39.99

Prawo rzymskie Marginalia

Maciej Jońca

Prawo rzymskie to nie tylko suche formułki, jakie często stają się prawdziwą zmorą studentów I roku prawa. To również wspaniały i wyrafinowany system prawa stworzony w starożytności, a w następnej kolejności rozwinięty i dopełniony poprzez wieki następne. Zbyt łatwo zapomina się dziś, że ius Romanum stanowi jedynka z najważnie

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 32.37 zł 39.9

RODZINA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ SPOŁECZNO KULTUROWYCH

RODZINA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ SPOŁECZNO KULTUROWYCH

Gorbaniuk Julia

Przygotowując projekt pt. Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, redaktorzy zwrócili się do zaproszonych autorów o udzielenie naukowej odpowiedzi na następujące pytania: czym charakteryzuje się współczesna moralność małżeńska i rodzinna oraz jakimi środkami ją kształtować? Czy środowisko medialne odbiera ro

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 22,50 zł 24.9

Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Gil Damian

Trybunał Konstytucyjny SPIS TREŚCI Część I. Skutki orzeczeń TK TK w obszarze prawa karnego Monika Klejnowska - Zakaz reformationis in peius w postępowaniu karnym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - zagadnienia wybrane Jakub Kosowski - Przymusowe badania oskarżonego w procesie karnym w świetle wyroku TK z 5 marca 2013 r. (U 2/11)

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 26,62 zł 30

Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji

Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji

Rynio Alina

Słowa kluczowe nauki społeczne psychologia SPIS TREŚCI Wprowadzenie U podstaw wychowania Teresa Zawojska Personalistyczna koncepcja człowieka podstawą pedagogiae perennis i pedagogiki chrześcijańskiej Zbigniew Pańpuch Cnoty podstawą wychowania Anna Lendzion Charakter jako uporządkowanie osobowości, umożliwiająca integrację i transcen

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 29.68 zł 38

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności

Zemło Mariusz

Słowa zasadnicze prawo nauki społeczne taktyka SPIS TREŚCI Przedmowa Społeczno-psychologiczny wymiar instytucjonalizacji nieodpowiedzialności Lech W. Zacher Odpowiedzialność/nieodpowiedzialność: nowe wymiary, zależności i konteksty Henryk Raszkiewicz Powrót rzeczywistości: perspektywa psychologii działania, przeżycia i tożsamości

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 29.68 zł 38

Nanonauki i nanotechnologie Nawiązania filozoficzne

Nanonauki i nanotechnologie Nawiązania filozoficzne

Zon Józef

Słowa istotne filozofia nauki społeczne SPIS TREŚCI Józef Zon, Marian Wnuk, Przedmowa Marian Wnuk, Bioelektroniczne inspiracje modelowania minimalnego systemu żywego Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Małgorzata Jarzębska, Nanorozmiar - wyzwania w medycynie i energetyce Małgorzata Jarzębska, Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, DNA - polimero

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 17,75 zł 20

Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich

Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich

Pietruszka Lidia

Słowa istotne nauki społeczne socjologia SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I. Ubóstwo rodziny w świetle literatury przedmiotu 1. Pojęcie ubóstwa na gruncie wybranych dyscyplin naukowych 1.1. Ubóstwo w ujęciu polityki społecznej 1.2. Ubóstwo w ujęciu nauk ekonomicznych 1.3. Socjologiczne ujęcie ubóstwa 2. Zarys problematyki ubóstwa 2.1. I

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

Cena: 30.46 zł 39

Polecane działy

Polecane książki