Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck + płyta CD
Zapowiedź

Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck + płyta CD

Wojciech Lachiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381586573
Rok wydania: 2020

Klasyfikacja budżetowa 2017 Beck

W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Część zmian wchodzi dopiero od 1.1.2020 r. i ma zastosowanie do planów finansowych i uchwały budżetowej na 2020 r. W książce tej przedstawiamy:

Najliczniejszy zbiór na rynku z zakresu klasyfikacji budżetowej, zawierający ponad 370 porad ekspertów,
Publikacja zawiera szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający praktyczne problemy z ich stosowaniem,
Wyszczególnienie specyficznych zagadnień dla poszczególnych jednostek (pomoc społeczna, oświata, sport i kultura),
Wątpliwości na pograniczu paragrafów np:
co należy ujmować w paragrafie 427, a co w paragrafie 430;
kiedy dane zdarzenie ujmować w parafach 605 i 606 a kiedy w paragrafie 427;
kiedy dane zdarzenie ujmować w paragrafach 421, 424, 426 a kiedy w 430.
Analizy prawne problemów – dane zdarzenie powinno być ujmowane w różnych paragrafach (w tym powiązania między paragrafami),
Omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej z 2019 r. oraz licznych zmiany w innych ustawach,
Ujednoliconą wersja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.
Książka pomocna przy przygotowywaniu planów finansowych oraz uchwały budżetowej na 2020 r.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

Jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym?
Jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
Jakie są pułapki w klasyfikowaniu?
Do książki jest dołączona płyta CD na której znajduje się ponad 370 odpowiedzi na pytania. Pytania te są przypisane do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podzielone są tematycznie. Dzięki temu klikając na poszczególne paragrafy znajdą Państwo szczegółowy komentarz jak należy je stosować (jakie wydatki, czy też dochody tam przypisać).