Klasyfikacja budżetowa 2019 + CD

Klasyfikacja budżetowa 2019 + CD

Lachiewicz Wojciech


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287845
Rok wydania: 2018

Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD + Suplement omawiający zmiany z kwietnia 2018 r. + Płyta CD

Wyjaśnienia do najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej. W dniu 18.4.2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767). Rozporządzenie to wprowadza wiele ważnych zmian, które wchodzą w życie w pięciu różnych terminach:
-
- od 1.1.2018 r.: tworzy się nowe rozdziały: 73013, 75027, 75635, 75636, 80312, 85515; dodaje się paragrafy (dochodów) 024 i 101; skreśla się wydatkowy § 473; zmienia się objaśnienia do wydatkowych paragrafów 400 i 425; zmienia się brzmienie paragrafów: 425003, 425004, 425005;
- od 1.1.2018 r., ale z koniecznością dostosowania, w terminie do 24.7.2018 r., do tych zmian uchwał budżetowych JST na 2018 r.: tworzy się nowy rozdział 80153; zmienia się nazwę i objaśnienia rozdziału 80152; zmienia się objaśnienia do rozdziałów: 80110, 80111 oraz 80150; zmienia się nazwę i zakres § 601; dodaje się nowy wydatkowy § 603; zmienia się nazwę i objaśnienia do § 269 – zarówno jeżeli chodzi o dochody, jak i wydatki;
- od 1.2.2018 r.: zmienia się objaśnienia do wydatkowych paragrafów: 405 i 444; zmienia się brzmienie § 406004;
- od 3.4.2018 r. – tworzy się nowy rozdział 75114;
- od 1.1.2019 r.: uchyla się rozdziały: 50002, 70012, 71016, 71018, 71019,92603; tworzy się nowe rozdziały: 85513, 85514, 90025, 90026; zmienia się nazwę rozdziałów: 75408, 80140; zmienia się nazwę i objaśnienia rozdziałów: 85213 i 90002; dodaje się objaśnienia do rozdziału 85156.
- W związku z tym, do książki „Klasyfikacja budżetowa 2018” wydanej w lutym 2018 r. dołączamy suplement, który wyjaśnia zaistniałe zmiany oraz przedstawia terminy ich wejścia w życie. Zawiera on również aktualną, ujednoliconą wersję rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem miejsc, które uległy zmianie.