Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwietnia 2018

Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwietnia 2018

Strusiewicz Kotela Dorota


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326974847
Rok wydania: 2018

Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwietnia 2018

Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – z uwzględnieniem najnowszych zmian z kwietnia 2018 roku, a ponadto przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach. W rozdziale drugim przedstawiono klasyfikację dochodów i wydatków w ujęciu praktycznym, w formie pytań i odpowiedzi, co z pewnością będzie bardzo pomocne w codziennej pracy osób mających do czynienia z finansami publicznymi.