Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2015 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji
Bestseller

Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2015 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji

393.6 zł 291,40 zł

Nomenklatura scalona CN


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788325501471
Rok wydania: 2019

Klasyfikacje statystyczne PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami program komputerowy z roczną licencją na płycie CD

Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH: Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów. PKWiU 2015 od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT w zakresie usług. PKWiU 2008 ze stawkami VAT (obowiązuje do 31 marca 2020 r.) Z KLUCZAMI PRZEJŚCIA PKWiU 2008-CN. KŚT ze stawkami amortyzacji. PKD. PKOB.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji stają się w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług – PKWiU 2015.
Przejście na nowe zasady to rewolucja wymagająca od podatników znacznego zaangażowania, gdyż już teraz powinni oni dokonać analizy swoich produktów i usług na gruncie nowych klasyfikacji, aby do 1 kwietnia 2020 r. sprawnie przypisać im właściwe stawki VAT i dostosować swoje systemy księgowe i kasy rejestrujące.