Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika

Paweł Borszowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Isbn: 9788380280625
Rok wydania: 2017

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika

Publikacja dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 roku klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień dla całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę Autor poświęca analizie tych środków techniki prawodawczej i ocenie ich przełożenia na praktykę prawa podatkowego.
Autor książki Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania omawia zatem m.in. normatywne pojęcie unikania opodatkowania, pojęcie czynności odpowiedniej, kwalifikację sposobu działania jako sztuczny, uznanie czynności za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, a także pojęcie czynności oraz korzyści podatkowej.
Stan prawny aktualny na 2017 rok.