Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Zapowiedź

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Jerzy Bieluk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381986922
Rok wydania: 2020

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) Komentarz praktyczny z orzecznictwem z uwzględnieniem Regulacji Covid-19

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny to nowość na rynku wydawniczym, która w niezwykle jasny i praktyczny sposób rozwiąże problemy, jakie wiąże ze sobą nadzwyczajna zmiana stosunków społecznych, której istotność w najbliższym czasie będzie wzrastać z powodu epidemii Covid-19. Komentarz jest się długo wyczekiwaną odpowiedzią na wciąż powstające pytania dotyczące wpływu stanu pandemii na stosunki zobowiązaniowe, czyli wszelkie umowy. Publikacja uwzględnia istotne zmiany wynikające z Regulacji Covid-19 dotyczące:
pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego – ograniczeń;
umów zawartych w wyniku zamówień publicznych – zmiana warunków;
umowy z najemcą powierzchni handlowych – zmiana warunków;
umowy o organizację: imprez turystycznych, wystaw i kongresów – zmiana warunków;
umowy o usługi hotelarskie – odstąpienie i zmiana warunków;
umowa najmu lokalu – przedłużenie terminu wypowiedzenia do 30.6.2020 r.
W przystępny sposób zostały omówione następujące zagadnienia:

przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus,
rodzaje umów i stosunków zobowiązaniowych, do których ma zastosowanie klauzula – regulacje szczególne (np. art. 3571 KC lub, ewentualnie, art. 632 § 2 ‒ w przypadku umowy o dzieło albo art. 632 § 2 w zw. z art. 656 KC ‒ w przypadku umowy o roboty budowlane);
orzeczenia sądu wydawane na podstawie art. 3571 KC,
Duża Klauzula,
Mała Klauzula,
zastosowanie klauzuli do renegocjacji warunków umowy,
klauzula rebus sic stantibus a waloryzacja,
zastosowanie klauzuli w umowach z konsumentami,
zastosowanie klauzuli w czasie trwania stosunku zobowiązaniowego,
zastosowanie klauzuli po wykonaniu umowy,
zastosowanie klauzuli w PrZamPubl,
przedawnienie roszczeń z klauzuli,
sądowe i umowne dochodzenie roszczeń,
nowa postać kar umownych.