Kodeks cywilny komentarz 2018 Gniewek edycja sądowa i sędziowska, zbiory cywilne

 1. Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449
  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449
  Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10) ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283670 Autor: Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględnia ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595432 Autor: Edward Gniewek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks cywilny Komentarz Tom 2
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)
  Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w spo ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381242219 Autor: Adam Bieranowski
  Wolters Kluwer
 4. Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
  Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075305 Autor: Piotr Zakrzewski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch
  Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch
  Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280945 Autor: Dariusz Łubowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449
  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449
  Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktyc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325579401 Autor: Gutowski Maciej
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa
  Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiąza ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380928411 Autor: Gudowski Jacek
  Wolters Kluwer
 8. Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające
  Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnow ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325569945 Autor: Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks cywilny Komentarz Tom 6 Spadki
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 6 Spadki
  Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym, kontynuującym bogate, sięgające międzywojnia, tradycje polskiej myśli prawniczej. W syntetycznych, ale wyczerpujących omówieniach, podanych prostym, kom ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381071444 Autor: Gudowski Jacek
  Wolters Kluwer
 10. Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088
  Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088
  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszcze ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325579425 Autor: Gutowski Maciej
  Wydawnictwo C.H.Beck