Kodeks cywilny komentarz 2019 Gniewek edycja sądowa i sędziowska, zbiory cywilne

 1. Kodeks cywilny Komentarz
  Kodeks cywilny Komentarz
  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381247184 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 2
  Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe
  om zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1834–2018, dotyczące przepisów księgi drugiej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381601856 Autor: Jacek Gudowski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
  Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075305 Autor: Piotr Zakrzewski
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględnia ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595432 Autor: Edward Gniewek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352
  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352
  Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286008 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449
  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449 Tom 1
  W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłeg ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283670 Autor: Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
  Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
  Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnieni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283687 Autor: Duże Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna
  Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna
  Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisam ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247962 Autor: Jacek Gudowski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534
  Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381240680 Autor: Piotr Zakrzewski
  Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks cywilny Komentarz Tom 2
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)
  Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w spo ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381242219 Autor: Adam Bieranowski
  Wolters Kluwer