Kodeks cywilny komentarz 2020 Gniewek edycja sądowa i sędziowska, zbiory cywilne

 1. Kodeks cywilny Komentarz
  Kodeks cywilny Komentarz Załucki
  Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było t ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381281812 Autor: Komentarze Kompaktowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
  Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
  Komentarz do kodeksu cywilnego dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skompli ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602334 Autor: Jerzy Ciszewski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek zawiera zmiany, które wchodzą w życie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r.
  Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględnia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589314 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352
  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art 1–352
  Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286008 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz
  Kodeks cywilny Tom III Komentarz do art. 627–1088 Gutowski
  Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do pop ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581417 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna
  Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna
  Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisam ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247962 Autor: Jacek Gudowski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kodeks cywilny Komentarz
  Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)
  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381247184 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 8. Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe
  Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe
  Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe ora ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325541590 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe
  Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe
  Niniejszy komentarz do Kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. W opracowaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego\r\nPrywatnego Instytutu Prawa Cywilneg ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325519421 Autor: Gniewek Edward
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Zbiór cywilny 2013 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego
  Zbiór cywilny 2020 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego
  Stan prawny 01.05.2013 rok. Zbiór na 2013 rok zawiera Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodow ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788327800183 Autor:
  LexisNexis Polska