Kodeks cywilny komentarz 2020 Gniewek edycja sądowa i sędziowska, zbiory cywilne

 1. Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC
  Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK)
  Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Jest to specjalny rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania dane ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985604 Autor: Jasińska Maria
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks cywilny Komentarz
  Kodeks cywilny Komentarz 2021 Beck Załucki
  Komentarz do kodeksu cywilnego na 2021 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było t ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381987462 Autor: Mariusz Załucki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
  Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075305 Autor: Mariusz Fras
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek zawiera zmiany, które wchodzą w życie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r.
  Komentarz pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualn ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589314 Autor: Edward Gniewek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
  Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
  Komentarz do kodeksu cywilnego dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skompli ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602334 Autor: Jerzy Ciszewski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534
  Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381240680 Autor: Piotr Zakrzewski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz
  Kodeks cywilny Tom III Komentarz do art. 627–1088 Gutowski
  Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do pop ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581417 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe
  Kodeks cywilny Tom II Komentarz do art. 353–626 Maciej Gutowski
  Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 353–626 obejmujące część ogólną zobowiązań, w której zostały poddane szczegółowej analizie wszystkie zagadnienia wchodzące w jej zak ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581400 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
  Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2 Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnieni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283687 Autor: Duże Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449
  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449 Krzysztof Pietrzykowski Tom 1
  W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłeg ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283670 Autor: Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo C.H.Beck