Kodeks cywilny komentarz 2020 Gniewek edycja sądowa i sędziowska, zbiory cywilne

 1. Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek zawiera zmiany, które wchodzą w życie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r.
  Komentarz pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualn ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589314 Autor: Edward Gniewek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
  Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
  Komentarz do kodeksu cywilnego dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skompli ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602334 Autor: Jerzy Ciszewski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz
  Kodeks cywilny Tom III Komentarz do art. 627–1088 Gutowski
  Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do pop ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581417 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
  Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2 Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnieni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283687 Autor: Duże Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449
  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449 Krzysztof Pietrzykowski Tom 1
  W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłeg ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283670 Autor: Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe
  Kodeks cywilny Tom II Komentarz do art. 353–626 Maciej Gutowski
  Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 353–626 obejmujące część ogólną zobowiązań, w której zostały poddane szczegółowej analizie wszystkie zagadnienia wchodzące w jej zak ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581400 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352
  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art 1–352 Gutowski
  Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286008 Autor: Maciej Gutowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks cywilny Komentarz
  Kodeks cywilny Komentarz Załucki
  Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było t ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381281812 Autor: Komentarze Kompaktowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna
  Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna
  Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisam ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247962 Autor: Jacek Gudowski
  Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks cywilny Komentarz
  Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)
  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381247184 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska