KC. KPC. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego 2021 Edycja Sędziowska

KC. KPC. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego 2021 Edycja Sędziowska

Seria KC KPC edycja sędziowska stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, które praktycznie informują o treści przepisu, ułatwiają szybką orientację w kodeksie. Najważniejsze akty z zakresu prawa cywilnego. Szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Stan prawny: 3 sierpnia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:
30.10.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070,
30.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 956),
1.12.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398; Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
20.2.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070),
28.2.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798),
1.3.2021 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398; Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
30.10.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070).