Zarządzanie pasem drogowym

Zarządzanie pasem drogowym

Ciągle nowelizowana ustawa o drogach publicznych wciąż rodzi wiele pytań, powodując tym samym rozbieżności interpretacyjne i utrudniając pracę zarządców dróg. Autorzy kompleksowo omawiają kwestie zezwoleń na zajęcie pasa na cele niezwiązane z zarządzaniem i dotyczące prowadzenia ruchu drogowego. Opisują ogólne zasady wydawania decyzji administracyjnych przez zarządców oraz szczególne przypadki z tym związane. Poruszają problematykę zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczania linii telekomunikacyjnych oraz dróg wydzielonych w ramach podziału nieruchomości. Książka będzie cennym wsparciem dla praktyków – pomoże rozwiać wątpliwości zarządców, wskazując możliwe rozwiązania prawne i sposoby postępowania. Z pewnością przyda się także inwestorom i właścicielom dróg graniczących z pasem drogowym, którzy chcą zgłębić wiedzę z tego zakresu.