Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

65 zł 51.69 zł

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288286
Rok wydania: 2018

Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne.

KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

- Kodeks karny,
- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
- Kodeks wykroczeń,
- Kodeks postępowania karnego,
- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- Ustawę o świadku koronnym,
- Kodeks karny wykonawczy,
- Kodeks karny skarbowy,
- Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy,
- Ustawę o opłatach w sprawach karnych,
- Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Stan prawny: 11 czerwca 2018 r.

Publikacja obejmuje następujące zmiany:

Kodeks karny:

zmiana z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) – wchodzi w życie 1.3.2018 r.
zmiana z ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 663) – wchodzi w życie 19.4.2018 r.
Kodeks postępowania karnego:

zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawz dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 201) – wchodzi w życie 8.2.2018 r.
zmiana z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 730) – wchodzi w życie 20.5.2018 r.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 942) – wchodzi w życie 18.5.2018 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

nowy tekst jednolity z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 475)
Kodeks karny wykonawczy:

zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1010) – wchodzi w życie 1.6.2018 r.
nowy tekst jednolity z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 652)
Kodeks karny skarbowy:

zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawz dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 201) – wchodzi w życie 8.2.2018 r.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich:

nowy tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 969)