Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

389 zł 286.31 zł

Wróbel Włodzimierz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788326486609
Rok wydania: 2016

Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

Komentarz do kodeksu karnego jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom.
Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do:
- zasad odpowiedzialności za przestępstwo;
- form popełnienia przestępstwa;
- wyłączenia odpowiedzialności karnej;
- zasad wymiaru kary i środków karnych;
- środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;
- zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych;
- środków zabezpieczających;
- odpowiedzialności za przestępstwo popełnione za granicą.

W komentarzu do kodeksu karnego uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. przez:
- ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., dotyczące kary mieszanej i uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia przy dobrowolnym poddaniu się karze,
- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i dokonała reformy prawa karnego, modyfikując m.in. zasady wymierzania kar w celu zwiększenia roli kar nieizolacyjnych, a także wprowadzając nowe uregulowania w zakresie środków zabezpieczających.

Stan prawny komentarza do kodeksu karnego to 1 sierpnia 2016 roku