Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Bestseller

Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters

349 zł 262.47 zł

Duże Komentarze


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326499494
Rok wydania: 2016

Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters Komentarz do art. 278-363

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości.
Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu.
Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277.

Tom trzeci oprócz dalszego ciągu komentarza części szczególnej, zawiera gruntownie skomentowaną część wojskową kodeksu karnego (art. 317-363). Przepisy części szczególnej kodeksu karnego stanowią podstawowy przedmiot wykładni w praktyce stosowania prawa. Wielość proponowanych w piśmiennictwie karnistycznym interpretacji oraz niejednorodność orzecznictwa sprawiają, że niniejsza próba uporządkowania koncepcji interpretacyjnych - połączona z propozycją ujednolicenia prezentowanych w piśmiennictwie i orzecznictwie stanowisk - może być pomocą i wskazówką w praktyce ich stosowania.

Komentarz do kodeksu karnego zawiera także propozycje rozwiązania tych problemów, które ujawniły się w okresie obowiązywania kodeksu karnego od 1997 r.

Stan prawny: 13 lutego 2016 rok