KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska

KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska

Edycja prokuratorska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381983020
Rok wydania: 2020

KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:
Kodeks karny
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444)
Kodeks postępowania karnego

12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413)
31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
24.6.2020 r. – Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
26.8.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19.08.2020 r. sygnatura: K 46/15 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1458)