Kodeks karny komentarz Stefański, Grześkowiak, Zoll

 1. Kodeks Karny część szczególna Tom 3
  Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters Komentarz do art. 278-363
  Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do zło ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326499494 Autor: Duże Komentarze
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks karny Część szczególna Tom 2
  Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do art. 117-211a (cz.1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)
  Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075473 Autor: Wróbel Włodzimierz
  Wolters Kluwer
 3. Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz
  Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz
  Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działaln ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595623 Autor: Bartłomiej Opaliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks karny Komentarz Mozgawa
  Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019 Stan prawny 1 marca 2019 roku
  W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604154 Autor: Magdalena Budyn Kulik
  Wolters Kluwer Polska
 5. Naruszenie miru domowego
  Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego
  Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606189 Autor: Marek Mozgawa
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks karny część szczególna
  Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz
  Komentarz do artykułów 148–251 KK. W sposób czytelny i syntetyczny omówiono w niej najważniejsze kwestie związane z wykładnią wyżej wymienionych przepisów Kodeksu karnego. Autorzy, omawiając poszcz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586795 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak
  Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak Darmowy dostęp do aktów prawnych online do 25 listopada 2019 roku
  Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zat ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289511 Autor: Komentarze Kompaktowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2
  Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2
  Komentarz do kodeksu karnego jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególn ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326486609 Autor: Wróbel Włodzimierz
  Wolters Kluwer
 9. Kodeks karny Komentarz Stefański
  Kodeks karny Komentarz Stefański
  Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Koment ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289535 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek
  Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek Przepisy do kodeksu karnego
  W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lu ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246941 Autor: Violetta Konarska Wrzosek
  Wolters Kluwer Polska